zaterdag 22 september 2012

Geef natuur en landschap een stem


De manier waarop wij met natuur en landschap omgaan is vastgelegd in wet-en regelgeving. Overheden vertalen deze regels in plannen, die bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van de Hoeksche Waard. Ondanks de mondigheid van de tegenwoordige burger en de uitstekende toegankelijkheid van al deze regels via internet ziet menigeen dit als een lastig woud, waarin je maar moeilijk je weg kunt vinden. Wat staat er in een structuurvisie, hoe zit een bestemmingplan in elkaar, wat zijn de procedures en waar moet je op letten bij het beoordelen van deze plannen en wat is de meest doeltreffende manier om je mening kenbaar te maken?
Hoekschewaards Landschap organiseert een cursus waarin deze vragen – en natuurlijk ook de antwoorden - aan bod komen. De cursus geeft inzicht in regelgeving en procedures op het gebied van natuur en ruimtelijke ordening en de manier waarop HWL daar mee omgaat. Naast de noodzakelijke theorie wordt veel gewerkt met praktijkvoorbeelden uit de Hoeksche Waard.
Onderwerpen:
-Ruimtelijke ordening, beleid en regelgeving, procedures, ruimtelijke plannen
-De bijzondere status van het nationaal landschap Hoeksche Waard
-Milieu-effectbeoordeling
-Natuurbeleid, Natura2000, Natuurbeschermingswet en Flora en faunawet
-Waterbeleid en waterbeheer
Wanneer?
De cursus bestaat uit 4 theorielessen en twee praktijkdelen. De cursus start op 22 oktober. Op deze avond en de drie opvolgend maandagavonden (29 oktober, 5 november en 12 november) zijn de theorielessen. De praktijklessen zijn op zaterdag 3 november en 17 november, in de ochtend.
Er is geen speciale kennis nodig om aan de cursus deel te nemen. Van de cursisten wordt wel verwacht dat zij actief betrokken zijn bij de onderwerpen of daar actief in willen worden. Bijvoorbeeld als mondige burger, bewonersorganisatie, actiegroep of in verenigingsverband. Vereniging Hoekschewaards Landschap biedt daartoe overigens een prima gelegenheid via de werkgroep ‘Milieu en Planologie’.

De kosten voor deze cursus zijn € 20,00 voor leden van Hoekschewaards Landschap en € 30,00 voor niet-leden. Aanmelden kan via cursussen@hwl.nl.

Vereniging Hoekschewaards Landschap ziet een evenwichtige ontwikkeling van het Hoekschewaardse landschap, met aandacht voor natuur, biodiversiteit en duurzaamheid, als een van haar belangrijkste taken. Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging van natuur en landschap, zo formuleert HWL haar taak. Ofwel, geef natuur en landschap een stem.

Geen opmerkingen: