zaterdag 27 oktober 2012

Binnenkort verschijnt 'Rara dat ben ik' een humoristisch en spannend kinderboek


We hebben er samen hard aangewerkt het afgelopen jaar. Ik schrijvend en Ans tekenend. Hoofdstuk voor hoofdstuk groeide het onder onze handen. Steeds meer kreeg het kinderboek 'Rara dat ben ik' gestalte. Had ik een hoofdstuk klaar dan stuurde ik het naar Ans die dan weer vol enthousiasme achter haar tekentafel kroop. Het verhaal ging leven! Zeker toen ik de prachtige tekeningen van Ans onder ogen kreeg. Zij visualiseerde op prachtige wijze mijn hoofdpersoontje Rara. Dan komt ook het moment om een uitgever hiervoor te benaderen. Ditmaal werd het niet onze eigen uitgeverij zoals ik dat deed bij mijn vorige uitgaven, maar stuurde ik het op naar Uitgeverij Boekscout. Naar aanleiding daarvan kreeg ik twee weken geleden een uitnodiging om over de uitgave te komen praten. Het bezoek resulteerde uiteindelijk in een contract. Je snapt Ans en ik zijn in de wolken. Ons harde werken werd beloond! Nogmaals ploegde ik het manuscript op eventuele fouten door en stuurde de correcties, de tekeningen en het ontwerp van Ans voor de omslag door. Ook bij de uitgeverij werd het manuscript nog eens door een corrector doorgelezen, want niets vervelender dan fouten in een boek. Onderwijl tekende ik het contract en stuurde de uitgeverij mij naar aanleiding daarvan een strak schema toe, waarin het lezen van de drukproeven een onderdeel is. Wanneer we ons daar aan houden, en dat doen we natuurlijk, dan verschijnt 'ons kind' op 16 november a.s. Een mooie tijd zo vlak voor de feestdagen!


Hier een kleine collectie uit de tekeningen die Ans van Ispelen maakte bij het verhaal 'Rara dat ben ik'. Zij maakte ook het ontwerp voor de omslag, maar dat moet nog een verrassing blijven. We kunnen tenslotte niet alles prijsgeven, toch?! Maar wie goed kijkt naar de hond ontdekt daar wel mijn hond Zipper. Gaat deze heer op zijn oude dag zelfs nog een hoofdrol vervullen in mijn boek.
Tijdens mijn bezoek aan Uitgeverij Boekscout kreeg ik ook de beoordeling, een leesrapport van mijn manuscript te zien. De manuscriptbeoordeler schreef daarover het volgende:

Wat een leuk verhaal! Het is bijna als een kinderfilm: kinderen vinden het leuk om te zien omdat ze naar leuke figuren kunnen kijken, maar er zit ook veel subtiele humor verstopt voor volwassenen. Zo ook in dit verhaal. Bijvoorbeeld het feit dat Rara graag een hond wil hebben en de onduidelijkheid over de rekensom, is iets wat herkenbaar is voor kinderen en wat ze erg grappig vinden. Maar er zijn ook situaties, bijvoorbeeld in de gezinssamenstelling van Rara, waarvan de humor kinderen misschien voorbij gaat, maar die door volwassenen wel opgemerkt zal worden.Ik wil op dit leesrapport nog wel een toelichting geven. Ik weet niet hoe het jullie vergaat bij het voorlezen aan jullie kinderen of kleinkinderen. Maar een boek kan nog zo leuk en spannend zijn voor een kind, om het als volwassene voor te lezen, kan de tekst soms ontzettend saai zijn. Ik heb me bij het schrijven van mijn kinderboeken altijd voorgenomen: dat ga ik anders doen. Ik gaf mijzelf de opdracht dat het voorlezen van een kinderboek voor de volwassenen een feestje moet zijn. Het geeft ook een extra dimensie aan het verhaal. Een soort onderliggende laag die, daar waar het verhaal in volle ernst zich voor het kind ontwikkelt, de volwassene daar iets van humor in ontdekken zal en een lach niet zal kunnen onderdrukken. Ik geloof ook dat daar de kunst zit van het schrijven van een kinderboek. Guus Kuijer bijvoorbeeld was daar een meester in. Verder, en dat heeft de manuscriptbeoordelaar goed opgemerkt, is het een filmisch geschreven boek. De couleur locale, de omgeving en de sfeer moet, vind ik, de lezer helder voor ogen staan. Wanneer de hoofdpersonen zich daarin begeven 'leeft' het verhaal, 'leeft' een kinderboek, ook voor volwassen. Daarom heb ik ook op verzoek van uitgeverij Boekscout al mijn kennissen, collega's en vrienden om toestemming gevraagd om eenmalig hun e-mailadres te mogen gebruiken, zodat de uitgeverij net voor het uitkomen van het boek hen er documentatie over kan sturen, waarbij we natuurlijk hopen dat het boek zal worden aangeschaft. Na uitkomst op 16 november a.s. zal het boek in de webshop van Uitgeverij Boekscout te koop zijn www.boekscout.nl . Uiteraard hopen Ans en ik dat het boek nog voor de feestdagen zijn weg zal vinden als leuk Sint- of Kerstcadeautje. Maar schroom niet om het voor jezelf aan te schaffen, want ik ben er vrij zeker van dat je er van zult genieten! 
Tot slot nog een kleine bloemlezing waarover het boek gaat:

Rara woont samen met haar moeder Pietsie en haar vader Kreukel in een oude school. ‘Als je dag en nacht naar school gaat,’zegt de meester, ‘dan mag ik wel wat van je verwachten.’ Pietsie is hoedenmaakster en geeft tekenlessen. Kreukel werkt in de milieustraat. Samen met haar vriendje Hicham beleeft Rara een spannend avontuur, wanneer een man zijn hond zomaar ineens achterlaat in het park. Vanaf die dag woont en slaapt hond Bas in het keukenkastje van de Oude School, wordt Rara verliefd en speuren ze naar de man die Bas heeft achtergelaten. Krijgen ze de dader te pakken en waarom komt de burgemeester naar de Oude School? Je leest het allemaal in ‘Rara dat ben ik’.

vrijdag 26 oktober 2012

Tafereelbehang 1830 Streekmuseum vandaag onderwerp internationaal symposium


Het historische tafereelbehang uit 1830 dat de wanden siert van de salon in ’t Hof van Assendelft te Heinenoord is op 26 oktober 2012 onderwerp op een internationaal symposium in Den Haag. Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) en de Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland organiseren samen een studiedag voor kunsthistorici over waardevol historisch papierbehang. De zeldzame behangselreeks van het Streekmuseum zal daarbij centraal staan. De Fransman Dr. Bernard Jacqué van de Universiteit Haute-Alsace in Mulhouse, tevens directeur van het Behangselmuseum in Rixheim, zal het Heinenoordse panoramabehang vanuit kunsthistorisch gezichtspunt bespreken. De Engelse papierrestaurator Thomas Brain, die dit voorjaar samen met Monique Staal van XL Papier het bijna twee eeuwen oude behang in het Streekmuseum heeft geconserveerd, geeft een lezing over zijn werkwijze. Hij laat zien hoe het tafereelbehang tot 1952 hing in de voorkamer van het historische Post- en Veerhuis, tevens rentmeesterswoning van de familie Overwater te Strijensas en hoe het voor en na de restauratie in ’t Hof van Assendelft in Heinenoord wordt tentoongesteld.


Jacobus Overwater bestelde in 1830 de behangselreeks ‘Les Vues de la Grèce Moderne ou Les Combats des Grecs’ voor de representatieve voorkamer van zijn woning aan de Buitendijk bij de haven te Strijensas. Overwater vervulde als Rijkspostmeester bij de paardenpostdienst in het Departement van de Monden van de Maas in de route Antwerpen-Amsterdam een belangrijke overheidsfunctie. Daarnaast was Overwater een vooraanstaande landbouwer, rentmeester van de Gorzen en Aanwassen van den Lande van Essche, bestuurslid van enkele omliggende polders en van de schutsluis (het sas). Tot 1850 was hij tevens burgemeester van de tot dan zelfstandige gemeente Strijensas. Het tafereelbehang, een soort stripverhaal over de Griekse vrijheidsstrijd, waarbij Griekenland als bakermat van de Westerse beschaving en democratie in 1827 zegevierde, was in die tijd zeer actueel. Het behang werd door een Dordtse handelaar vanuit Rixheim in de Elzas geïmporteerd. Daar stond de Franse behangfabriek Zuber & Co., waar de voorstelling door de kunstenaar Deltil is ontworpen. De taferelen zijn op 30 rollen papier handmatig gedrukt met behulp van 2008 gegraveerde houten drukblokken en 18 verschillende kleuren temperaverf.

Nu vertelt Leen Overwater over het behang in zijn ouderlijk huis te Strijensas: ‘Mijn moeder wilde in 1952 het huis wat moderniseren. Zij wilde van het “oorlogsbehang” - zoals zij het noemde – af. Mijn vader Koos Overwater wist dat het behang een bijzondere waarde had. Hij liet het behang zorgvuldig afnemen en bewaarde het op zolder, waardoor het in 1953 voor waterschade is gespaard. Toen het Streekmuseum vijftien jaar later in het Hof van Assendelft werd gevestigd, schonk hij het behang aan het museum.’


De Peerdegaerdt in de race voor hoofdprijs van Groen en Doen


Stichting Landgoed De Peerdegaerdt uit Strijen is in de race voor de hoofdprijs van Groen en Doen: 50.000 euro te besteden aan vrijwilligersprojecten. De Peerdegaerdt staat ingeschreven met het project “Van duurzaam ideaal tot maatschappelijk kapitaal”.

Uiteindelijk maken twee projecten kans op de prijs van €50.000,- die door het ministerie van E,L&I beschikbaar is gesteld om vrijwilligerswerk te faciliteren. Vrijwilligerswerk is een belangrijke motor in het beheer en de ontwikkeling van het Nederlandse landschap. Om ervoor te zorgen dat Nederland mooier en groener wordt heeft Groen en Doen een competitie opgezet voor projecten van en voor vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer. De Peerdegaerdt is een landgoed in Strijen met een karakteristieke oude hoogstamperenboomgaard en een stoeterij. Bij de Peerdegaerdt zijn al jaren vrijwilligers actief voor het beheer van het landgoed en natuurlijk ook voor de jaarlijkse perenoogst. Mede hierdoor kan de Peerdegaerdt ruimte bieden aan verschillende activiteiten zoals buitenlessen waar basisschoolkinderen meer leren van de natuur en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij komen tot rust op De Peerdegaerdt, krijgen meer structuur in hun leven en voelen zich weer nuttig.Tijdens het volgen van buitenlessen en dagbesteding, het deelnemen aan vrijwilligersdagen, workshops en verschillende georganiseerde activiteiten beleeft een ieder op zijn eigen manier de Peerdegaerdt, een plaats waar respect voor de natuur en het leven centraal staat.“In de toekomst wil de Peerdegaerdt deze activiteiten verder uitbreiden en nieuwe activiteiten ontplooien, met natuurbehoud en natuurbeleving als centraal thema. De hoofdprijs van 50.000 euro wil de Peerdegaerdt gebruiken om een multifunctionele ruimte te realiseren waar de juiste faciliteiten voor de verschillende doelgroepen kunnen worden geboden”, aldus Hèlen Sturm van de Peerdegaerdt. De activiteiten op De Peerdegaerdt zijn ontstaan vanuit een ideaal en groeien langzaam maar zeker uit tot een duurzaam maatschappelijk kapitaal.

Inmiddels heeft de Peerdegaerdt ook opleidingsvouchers via Groen en Doen ontvangen. De Groen en Doen voucher is bedoeld voor alle activiteiten in Nederland die als doel hebben om vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer te stimuleren. De Peerdegaerdt zal de vouchers met name inzetten om de kennis van haar vrijwilligers over ecologisch landschapsbeheer te vergroten. Op 1 november worden de 5 projecten met de meeste stemmen uitgeroepen tot finalist. Deze projecten hebben tot 21 november de tijd om hun idee verder uit te werken tot een goed projectplan. Dit plan wordt beoordeeld door een jury van deskundigen en op een feestelijke bijeenkomst begin december worden de twee prijswinnaars bekend gemaakt.

Via http://www.groenendoen.nu/initiatief/van-ideaal-tot-maatschappelijk-kapitaal/ breng je jouw stem uit op De Peerdegaerdt voor een plaats in deze finale. Het winnen van de hoofdprijs helpt de Peerdegaerdt mee in het realiseren van een multifunctionele ruimte om de juiste faciliteiten voor de verschillende doelgroepen te kunnen bieden. Wietske Wolf uit het projectteam van De Peerdegaerdt zegt "deze week zijn we in recordtempo de top vijf binnengekomen. We zetten op dit moment alles op alles om in de top vijf te blijven om de finaleplaats binnen te slepen. Daarna is het aan ons om de jury met ons projectplan te overtuigen voor ons te kiezen. Maar tot aan volgende week woensdag 1 november hebben we elke stem heel hard nodig, het blijft tot aan het einde gewoon ontzettend spannend. Ik roep daarom iedereen die ons project een warm hart toedraagt dan ook op vooral te stemmen".

Knotseizoen gaat in de Hoeksche Waard weer van start
Op de landelijke natuurwerkdag op 3 november zal in de Hoeksche Waard traditiegetrouw weer het knotseizoen gestart worden. Circa 80 vrijwilligers verdeeld over vier knotploegen zullen tot ongeveer half maart een paar duizend wilgen van hun "pruik" verlossen. Dit alles ter verfraaiïng van ons nationale landschap de Hoeksche Waard. Een deel van de takken gaat als smakelijke hap naar de grote planteneters van Blijdorp zoals olifanten, giraffen en dergelijke. Andere rechte slieten worden gebundeld en verkocht voor vlechtwerk in tuinen. Het overige afval wordt gebruikt om oevers te versterken, als brandhout en na versnippering als biomassa energie.

De start van het knotten kan iedereen beleven - vooral de jeugd ! - van 9.00 tot 13.00 uur op de Oosthoek bij Piershil. Kinderen met hun ouders of grootouders kunnen onder deskundige leiding de wilgen daar gaan knotten. Beleef het plezier van een ochtend heerlijk werken in de buitenlucht.

Je kunt je opgeven bij kantoor@hwl.nl of bij Flip Scherbeijn: flipscherbeijn@chello.nl mobiel: 0622233315. Laat deze kans niet voorbijgaan!

Natuurwerkdag op Landgoed De Peerdegaerdt


Landgoed De Peerdegaerdt doet net als vorig jaar op de eerste zaterdag van november mee aan de Natuurwerkdag, een van de grootste vrijwilligersacties van Nederland georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Op deze twaalfde Natuurwerkdag kan iedereen van jong tot oud onder begeleiding aan de slag. Onder het motto 'Leef je uit' vinden uiteenlopende activiteiten plaats. Niet alleen het landschap knapt ervan op: ook (bedreigde) plant- en diersoorten kunnen weer vooruit. ‘Stichting Landgoed de Peerdegaerdt is net als vorig jaar ook weer van de partij met de volgende activiteiten: fruitbomen snoeien, bomen knotten, aanleggen van takkenrillen, hakhoutbos snoeien en het herstellen van borders. Voor De Peerdegaerdt is de Natuurwerkdag een goede gelegenheid om met een grote groep mensen extra werk te verzetten. De vaste medewerkers en vrijwilligers komen hier normaal niet aan toe. Ook komen weer nieuwe mensen in contact met De Peerdegaerdt, we hopen natuurlijk dat we deze mensen een mooie beleving kunnen geven en dat ze zo positief zijn dat ze volgend jaar weer meedoen. Of vaker een dagje vrijwilligerswerk willen doen’, aldus Hèlen Sturm van De Peerdegaerdt. Tijdens de Natuurwerkdag kan de jeugd ook op De Peerdegaerdt terecht voor hun maatschappelijke stage.
Het volgen van een maatschappelijke stage is verplicht voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Met het aanbieden van stageplekken op de Natuurwerkdag geeft Landschapsbeheer Nederland jongeren de mogelijkheid ervaring op te doen met groen vrijwilligerswerk in de eigen leefomgeving. Via www.natuurwerkdag.nl kiezen ze een locatie en hun stagecoördinator wordt dan via dezelfde website automatisch geïnformeerd. De leerlingen verdienen punten met deze stage.
Het landschap kan niet zonder vrijwilligers. Per jaar werken ze bijna een miljoen uur aan behoud, beheer en ontwikkeling. Maar hun waarde laat zich niet alleen in geld en uren uitdrukken. Vrijwilligerswerk heeft ook een sociale component, het draagt bij aan de betrokkenheid en zorgt voor draagvlak. Daarnaast verbetert het de toegankelijkheid en recreatieve waarde van het landschap.

Zaterdag 3 november start de Natuurwerkdag op De Peerdegaerdt in Strijen om half tien ’s ochtends met koffie en thee, waarna een korte uitleg gegeven wordt over de geschiedenis van de Peerdegaerdt. Vervolgens komen de werkzaamheden die die dag uitgevoerd kunnen worden aan bod. Frans Jansen, een expert op het gebied van hoogstamboomgaarden en landschapsbeheer, neemt op zijn altijd enthousiaste en deskundige wijze een groot deel van de begeleiding voor zijn rekening. Ook verzorgt De Peerdegaerdt voor alle deelnemers een biologische lunch met in ieder geval heerlijke soep, zodat iedereen weer energiek verder kan met het middagprogramma. Met het Peerdegaerdts dubbelsapje zal rond vier uur ’s middags het programma afgesloten worden.

Meedoen en aanmelden
Ook enthousiast geworden om mee te doen op De Peerdegaerdt? Meld je dan aan via www.natuurwerkdag.nl, of stuur een mailtje naar info@peerdegaerdt.nl. Beperkte deelname is mogelijk, dus meld je snel aan!

Klissentijd in natuurgebied de Staart


In veel natuurgebieden hebben de runderen en paarden in deze tijd van het jaar klissen in hun vacht. De dieren hebben daar geen last van en behoeven geen extra verzorging. Een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn de klissen in de vacht van de Schotse Hooglanders en konikpaarden op de Staart bij Oud-Beijerland. De grote klis of grote klit (Arctium lappa) is een tweejarige plant die voorkomt in ruigten. De nectarrijke bloemen vormen in de zomer een belangrijke voedingsbron voor vlinders en bijen. Juist doordat de zaden van deze plant zich vastklitten in staart en manen van rund en paard heeft deze soort een ruime verspreiding in de gebieden waar FREE nature werkt.

De grote klis is voor zijn verspreiding afhankelijk van grote zoogdieren. De zaden bevatten weerhaakjes die makkelijk in de vacht blijft hangen. Daar komt bij dat de bladeren van deze plant in deze tijd van het jaar extra smakelijk zijn voor de grazers. De runderen en paarden zoeken de klissen juist nu op. Als tegenprestatie voor de plant verspreiden ze hun zaden. Doordat de dieren jaarrond zelfstandig in het natuurgebied leven weten ze precies wat ze wel en niet kunnen eten. Blijkbaar weegt de smakelijkheid van de plant op tegen het tijdelijk ongemak wat ze ondervinden van de zaden in hun vacht. Als ze willen kunnen ze de plant mijden. Voor ons mensen lijkt het niet prettig om klissen in de vacht te hebben. Paarden en runderen hebben echter een dikkere huid dan wij mensen. Bovendien ontstaan er geen wonden of ander letsel als gevolg van de klissen. Een verschil in het gedrag van de dieren met of zonder klissen is niet te zien. Er is dan ook geen noodzaak tot ingrijpen .Bovendien blijkt dat de dieren als gevolg van de natuurlijk voorkomende rui en het verouderen van de zaadbollen de klissen vanzelf weer kwijt raken. Alternatieven als dieren vangen en scheren of knippen maakt het er voor de dieren niet beter op. Hun dikke wintervacht hebben ze nodig om ’s winters warm te blijven. Bestrijden van deze plantensoort is in veel leefgebieden geen optie, omdat het juist het doel van de gebiedseigenaren is om de natuur te ontwikkelen en niet te bestrijden.

woensdag 24 oktober 2012

Wie wil er voor Tommy en Shaggy zorgen
Wie wil er voor Tommy en Shaggy zorgen? Dat was bijna de wanhopige vraag van Jose Stehouwer. Zij vertelde mij: 'Wegens een allergie van onze zonen zijn wij op zoek naar een goed tehuis voor onze katten van 3 jaar oud. Ze zijn gesteriliseerd en gechipt. Ze zijn graag buiten, maar lekker op schoot zitten vindt vooral het vrouwtje erg gezellig. Shaggy is een beetje schuw maar als je een beetje geduld hebt, komt ze vanzelf naar je toe. Ze is ook een goede jager, ze komt regelmatig met een muisje thuis. Tommy is een echte ‘goed sul’.' Jose wil haar lievelingen niet naar het dierenasiel brengen omdat ze dan geen invloed kan uitoefenen bij wie ze terechtkomen.  Het gaat het gezin namelijk heel erg aan het hart om deze twee rakkers, broer en zus, weg te doen. Jose wil ook niet dat ze uit elkaar worden gehaald. Die twee zijn namelijk ontzettend lief met elkaar. Daarom deze oproep wie neemt contact op met Jose met een positief bericht om deze twee lieve dieren op te nemen. Haar emailadres is: josestehouwer@hotmail.com Wanneer beide  dieren geplaatst zijn, laat het mij dan nog even weten met een paar foto's van het gelukkige stel, dan plaats ik deze als 'eind goed al goed' op deze blog. Voor de geïnteresseerden: Tommy is trouwens die met het witte borsthaar, Shaggy is de donkere poes.

dinsdag 23 oktober 2012

Paddestoelen bewonderen in het Veerbos


Op zondag 28 oktober kun je met gidsen van de vereniging Hoekschewaards Landschap paddenstoelen bewonderen in het Veerbos bij Numansdorp. Het Veerbos is, samen met het Tunnelbos, een goede locatie in de Hoeksche Waard voor paddenstoelen. Paddenstoelen zijn er in allerlei kleuren en maten, van heel klein tot heel groot. Omdat de meeste paddenstoelen een kort leven hebben, is het altijd een verrassing welke soorten we zullen tegenkomen.

Misschien de Blote billetjeszwam of het Wimperzwammetje, de Spekzwoerdzwam of een Inktzwam. In ieder geval kun je genieten van de vele soorten, die in dit vochtige jaargetijde massaal hun sporen verspreiden.Verzamelen: om14.00 uur bij de ingang van het Nationaal-Landschap Centrum, Veerweg 1 te Numansdorp. De excursie duurt ongeveer twee uur. Kosten: € 2,- voor leden, € 3,- voor niet-leden HWL, kinderen t/m 12 jaar € 1,
Tip: stevig, waterdicht schoeisel, een spiegeltje om de onderkant van de paddenstoel te kunnen zien en een loepje.

zondag 21 oktober 2012

Eerste Molendag in de Hoeksche Waard groot succes


Tijdens de eerste Rabo Molendag Hoeksche Waard op 20 oktober hebben de 12 molens vele honderden bezoekers mogen verwelkomen. In het totaal wordt het aantal deelnemers aan deze dag ver over de duizend geschat. Het was hierbij een unicum om de ’s Gravendeelse molen ’t Vliegend Hert te bezoeken, welke molen na zo’n 40 jaar van stilstand nu weer volop aan het draaien was. Ook de Oostmolen in Mijnsheerenland was voor de eerste keer na de grote restauratie weer geopend voor het grote publiek.

Door bij elke molen stempels te sparen (5) hebben zo’n 120 mensen van de gratis pannenkoek bij New Land kunnen genieten. Verder waren er door de molenaars bij de verschillende molens acties georganiseerd als b.v: demonstratie van de antieke motor op de korenmolen van Goidschalxoord; demonstratie mandenvlechten; verkoop van meerdere meelsoorten; demonstratie molenroutes programmeren op de Tomtom; demonstratie van oude stationaire motor voor het aandrijven van een maalkoppel; koffie met cake en gebakken Noorse wafeltjes. Op de molens werd uitleg gegeven door zo’n 30 molenaars en vrijwilligers, variërend in de leeftijd van 17 tot 81 jaar. Gelukkig was het droog weer, en stond er net wind genoeg om tot ca. 16.00 uur met de molens te draaien. Daarna viel de wind geheel weg. Prima fietsweer, maar de molenaars hadden graag iets meer wind gehad. Een deel van de bezoekers kwam met paard en huifkar van de Hitsaert die rond de Binnenmaas reed langs de molens.

donderdag 18 oktober 2012

Alle twaalf molens open tijdens Molendag Hoeksche Waard


Op zaterdag 20 oktober wordt de eerste Rabo Molendag Hoeksche Waard gehouden. Alle twaalf molens in dit gebied zijn dan door iedereen te bezichtigen. Dat geldt ook voor de molens die normaal niet kunnen worden bezocht: ’t Vliegent Hert in ’s-Gravendeel en De Goede Hoop in Mijnsheerenland. De pas ingrijpend en mooi gerestaureerde Oostmolen, die volgend voorjaar pas officieel geopend wordt, zal die dag ook open zijn. In een aantal van de molens worden meelproducten en andere regionale producten verkocht. Deze Molendag wordt georganiseerd door de samenwerkende molenaars in de Hoeksche Waard

De molens die nog in de Hoeksche Waard zijn overgebleven, staan in ’s-Gravendeel (‘t Vliegent Hert), Mijnsheerenland (De Oostmolen en De Goede Hoop), Heinenoord (Molencomplex Goidschalxoort), Maasdam (De Hoop en de Poldersche Molen), Westmaas (Windlust), Puttershoek (De Lelie), Zuid-Beijerland (Landzigt), Piershil (Simonia), Nieuw-Beijerland (De Swaen) en Goudswaard (Windlust). De meeste van deze 12 molens kunnen draaien en malen. Twee zijn er stilgezet wegens de slechte onderhoudssituatie of in verband met een voorgenomen restauratie. Een aantal molens is in de afgelopen jaren prachtig gerestaureerd.

Wie meerdere molens wil bezoeken kan op 20 oktober een eigen molentocht maken. Iedere bezoeker krijgt op de eerste molen die hij of zij aandoet een VVV-gids met een kaart waar alle molens op staan. Verder krijgen de deelnemers een stempelkaart en informatie voor het bezoek aan alle 12 molens of een deel daarvan. Bij een bezoek aan minstens 5 molens wordt door een horeca gelegenheid een pannenkoek aangeboden. Op vertoon van de stempelkaart krijgen de deelnemers bij een aantal horecagelegenheden korting op koffie met gebak.

De Molendag duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Gedurende die tijd zijn alle molens voor het publiek geopend. Hoofdsponsor is de Rabobank Hoeksche Waard. De eerste Molendag Hoeksche Waard wordt verder mogelijk gemaakt door De Jong Verpakkingen en Restaurant Newland te Klaaswaal.

maandag 15 oktober 2012

Komende zondag excursie Oosterse Bekade GorzenGidsen van de vereniging Hoekschewaards Landschap organiseren op zondagochtend 21 oktober a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur een excursie naar de Oosterse Bekade Gorzen in de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen bij Numansdorp. De excursie zal in het teken staan van de trekvogels die nu in groten getale door Nederland trekken en gebieden als de Oosterse Bekade Gorzen gebruiken om even uit te rusten, wat te fourageren en weer verder te trekken. Daarnaast zal er aandacht geschonken worden aan het landbouwgebied de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen en kom je het een en ander te weten over het achter het gebied gelegen Hollands Diep. Kortom, een interessante en gevarieerde excursie. Duur van de excursie ongeveer twee uur. Datum-tijd: zondag 21 oktober 10.00-12.00 uur. Verzamelen: aan het einde van de Schuringse Havenkade O.Z op de kruising met de Lange Boomweg, bij de silo’s. € 2,- voor leden HWL, anderen €3,-, kinderen t/m/12 jaar €1,-. Kosten: Zorg voor stevig schoeisel en als je in het bezit bent van een verrekijker neem die vooral mee.

zondag 14 oktober 2012

Geef de moeite niet op, groot succes!


Ik kondigde Jeanette van Leenen een paar posten hiervoor al aan. Noemde haar een kanjer dat ze zomaar een one womanshow had voorbereid. Een eer om bij de première aanwezig te mogen zijn. In de zaal allemaal bekende gezichten die met de zelfde nieuwsgierigheid een kaartje hadden gekocht. Jeannette, onze Jeanette, hoe zou ze het er vanaf gaan brengen. Haar ouders, misschien wel nerveuzer dan zijzelf, vooraan in de zaal. Twee oudere mensen die naar mate de show voortging steeds trotser op die 'gekke' dochter van hen werden. Acht uur schrijdt Jeannette vanachter uit de zaal naar voren. In een koninklijke blauwe outfit. Mooie bijpassende hoed en stola, wat onwennig een tasje aan haar arm en licht zwaaiend met een bloem. De show is begonnen.... En wat hebben we genoten van haar hart op de tong. De keuze uit het dikke gedichtenboek van Annie MG gedicht met de vraag wilt u het gezongen of voorgedragen. Gezongen natuurlijk... de kinderlijke op dat moment verzonnen melodie. Pffff, ze doet het gewoon! We hebben meegezongen en haar met passie voorgedragen gedichten beluisterd met in het verlengde daarvan haar pianospel. Natuurlijk ging er hier aan en daar wat mis, maar zelfs haar missers hadden iets komisch. En kun je dan nog van een 'misser' spreken. Na de pauze een metamorfose, kinderlijke vlechtjes en een grote bril waarmee ze slissend het avontuur voordroeg van een stel 'theelepeltjes.' Er is maar één conclusie Jeanette, onze Jeanette, wordt (is)een grote. Let maar op, en omdat er die avond stoelen te weinig waren en er nog wel een zaal met publiek te vullen was, geeft ze op 9 november a.s. nog een show in haar dorp Zuid-Beijerland. Maar voor haar is de kop er af, vanaf nu gaat zij zich onderleiding van Martine Slangen-van Wensveen verder ontwikkelen. We gaan vast nog veel van haar horen!

zaterdag 6 oktober 2012

Tekenen in de natuur op Landgoed de Peerdegaerdt
Woensdag 3 oktober hebben 11 kinderen de 1e workshop “Tekenen met de natuur” van Dennis Happé op Landgoed de Peerdegaerdt gevolgd. Deze workshop is één van de activiteiten en workshops die de Brede School Strijen voor kinderen van groep 1 tot en met 8 aanbiedt.

Tijdens deze 1e workshop kregen alle kinderen een schetsblok en een potlood en vertelde Dennis Happé hoe en op welke wijze de kinderen de komende weken met de natuur in hun schetsblok aan de slag kunnen gaan. Op het landgoed werden door de kinderen zelf materialen verzameld, zoals bladeren, takken, veren, rozenbottels en kastanjes. In de volgende workshops gaan de kinderen met verschillende tekentechnieken (houtskool, krijt, stift) oefenen en experimenteren. Uiteindelijk werkt elk kind zijn eigen idee uit op groot papier. Op woensdag 7 november vindt op Landgoed De Peerdegaerdt de expositie van het eindresultaat plaats. Op de plek waar de eerste ideeën zijn verzameld presenteren de kinderen dan hun eigen werk aan hun ouders.


De Peerdegaerdt is in 1915 ontstaan tijdens de landbouwcrisis. Boeren schakelden toen veelal over naar fruitteelt, op deze wijze is de hoogstamperenboomgaard ‘De Peregaard’ ontstaan. Door de introductie van laagstamfruitbomen raakte De Peregaard in verval en werd eind jaren zeventig aangekocht door de huidige bewoners.

In 1978 heeft Mien Ruys een wandeltuin ontworpen binnen deze boomgaard, waarbij 200 originele bomen behouden bleven. De hoofdlijnen van haar ontwerp zijn tot de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. Een kruidentuin, gecentreerd om een authentieke waterput, een grote vijver met hardhouten brug en de strak aangelegde rozentuin zijn slechts enkele elementen die deel uitmaken van het groene landgoed. De onderdelen worden met elkaar verbonden via wandelpaden, elzensingels, ruige overhoekjes en vooral veel bomen en struiken. Samen met het overgebleven deel hoogstamboomgaard en enkele stukken grasland vormt het landgoed een landelijk geheel dat gekenmerkt wordt door een diversiteit aan streekeigen groen.


In 1999 deden de Friese paarden hun intrede en zodoende veranderde de naam in “De Peerdegaerdt”. Inmiddels zijn van de oorspronkelijke hoogstamfruitbomen nog ongeveer 100 bomen vitaal. Tezamen met de wandeltuin van Mien Ruys geven zij hun karakteristiek aan dit cultuurhistorische landgoed.


In 2007 is Stichting Landgoed De Peerdegaerdt opgericht om zowel deze Oudhollandse fruitbomen als de wandeltuin van Mien Ruys zo goed mogelijk in stand te houden. De stichting heeft daarom als doel het behoud en beheer van Landgoed De Peerdegaerdt, gevestigd te Strijen in de polder ‘De Nieuwe Klem’ en het ontwikkelen van de biodiversiteit en de natuurwaarde. Dit veelal in overleg met Landschapsbeheer Zuid-Holland. De Peerdegaerdt organiseert daarnaast elk seizoen vrijwilligersdagen en neemt deel aan de landelijke vrijwilligersdagen NL Doet en de Natuurwerkdag.

donderdag 4 oktober 2012

Première in Zuid-Beijerland voorstelling Jeannette van Leenen


Voor sommige vrouwen kun je heel veel bewondering hebben. Jeannette van Leenen uit Zuid-Beijerland is zo'n vrouw. Ik interviewde haar in 2005 voor het Hoeksche Waard Magazine/Polder Glossy. Het was haar eerste interview, vertelde ze toen. Jeannette hield zich in die tijd bezig met een schitterende vorm van knipkunst en zette toen haar eerste stappen op de artistieke ladder. Soms hoor je nog weleens iets van de mensen die je ooit interviewde. Van Jeannette had ik al een poosje niets vernomen en dan krijg ik een persbericht binnen van cultureel stimulator Eelse Bies die gewag maakte van een eerste optreden. Sjonge, wat een lef dacht ik, geweldig en heb dus direct kaarten besteld voor de première van haar eerste voorstelling. Daarom ook dit blogje in diepe bewondering voor haar.

Op woensdag 10 oktober gaat de bijzondere voorstelling van Jeannette van Leenen uit Zuid-Beijerland in première in De Eendrachtshoeve, ook in Zuid-Beijerland. De titel van de voorstelling is “Geef de Moeite niet op”. De boodschap er achter is dat een mens altijd moet blijven proberen, of het nu grote of kleine dingen zijn. Nooit opgeven is haar devies. Als het niet rechtsom kan dan maar linksom.

Deze voor haar eerste voorstelling is ontstaan nadat ze ontdekt had dat ze kan dichten en met haar stem kan werken. Zij viel vorige jaar in de prijzen van de gedichtenwedstrijd georganiseerd door het Bram Rozafestival. Ze werd net geen Landschapsdichter. Haar programma bestaat uit gedichten, versjes, muziek en zang. Er is ruimte voor serieuze zaken maar ook voor humor. De voorstelling begint 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.30 uur. Een kaartje kost € 7,50,inclusief 1 consumptie. Reserveren kan via
                                               geefdemoeitenietop@knipkunstjeanne.nl

Wie hier in de buurt woont raad ik aan een kaartje te bestellen, want zonder dat ik de voorstelling gezien heb, weet ik dat Jeannette voor kwaliteit gaat. Zo'n kanjer moet je dus gewoon gezien hebben!