donderdag 30 juli 2015

Expositie in restaurant De Heerenkeet in Kerkwerve


Vanavond zoals vanouds naar Zierikzee, heerlijk gegeten, lekker wijntje, cappuccino, krantje er bij en dan dit leuke berichtje in de krant 'Ons Eiland'. Laat me dat nou heel bekend voor komen!

woensdag 8 juli 2015

Manuscript roman ingeleverd bij de uitgever


Vorige week het manuscript van mijn historische streekroman naar de uitgever gestuurd. Nu geduldig afwachten wat het worden gaat. Zal wel even aanlopen, zeker nu de vakanties beginnen. Maar, heb nog genoeg materiaal om er een tweede en derde deel aan toe te voegen. Je gaat toch een beetje van je hoofdpersonen houden en er daarbij zijn er in mijn fantasie nog genoeg lades die ik kan opentrekken. Momenteel aan het tweede deel begonnen en ook dat schiet lekker op. Het verhaal speelt zich af rond 1925 in Puttershoek en gedeeltelijk in Dordrecht.

Water is vervuild door te laag waterpeil


Het waterpeil in de Eendracht, dat nagenoeg de hele Westelijke helft van de Hoeksche Waard beslaat, is te laag. Het waterpeil zou 30 tot 40 cm hoger moeten zijn om mooi en schoon water in de sloten te krijgen. Door het lage peil is het water in (vooral) de sloten sterk gevoelig voor hoge en lage temperaturen en heeft het te weinig volume om zelfreinigend te kunnen zijn, waardoor uit de landbouw afkomstige kunstmest en restanten van bestrijdingsmiddelen al snel zorgen voor biologisch en chemisch slechte omstandigheden. Waterschap Hollandse Delta erkent de slechte omstandigheden, maar geeft aan , dat doorslaggevende maatregelen veel te duur zijn. Welke maatregelen dan niet te duur zijn wordt niet vermeld.
Natuurlijk beseft ook HWL, dat alles niet in een keer kan. In het voorliggende ontwerp treffen we echter veel te weinig ambitie aan om serieus aan goed water te gaan werken. Als een van de voornaamste hobbels wordt het drainagesysteem genoemd. Het hoger leggen van drainagebuizen zou een veel te grote financiële belasting zijn voor zowel waterschap als agrariër.
Dat kan waar zijn, maar het waterschap wist ook in 2006 al, dat peilverhogingen noodzakelijk zouden gaan worden om de waterkwaliteit op termijn te kunnen laten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water normen. Dat dit pas in 2027 gerealiseerd zou moeten zijn, wil niet zeggen , dat het waterschap  niet reeds vroegtijdig een strategie kenbaar kan maken hoe men in stappen het gewenste niveau zou kunnen bereiken.
Als we over 10 jaar weer aan een nieuw peilbesluit toe zijn, zullen naar verwachting wederom dezelfde feiten worden geconstateerd. Eens zal men toch de genoemde kosten moeten maken, om te voldoen aan ook de eigen doelstellingen. De Vereniging Hoekschewaards Landschap verzoekt Waterschap De Hollandse Delta een strategie te ontwikkelen en kenbaar te maken welke leidt tot biologisch en chemisch gezond water. Het huidig peilbeheer en het ontwerp-peilbeheer bieden geen perspectief. Op veel plaatsen zijn ruime droogleggingen. Er is voldoende ruimte in de meeste watergangen om het peil te verhogen en tevens piekbelastingen op te kunnen vangen.

Excursie langs bloeiende akkerranden


 
Op zondag  19 juli organiseren gidsen van Hoekschewaards Landschap (HWL) in samenwerking met St. Rietgors voor agrarisch natuurbeheer én akkerbouwers  een excursie langs prachtig bloeiende akkerranden in het zuidoostelijk deel van de Hoeksche Waard. De excursie begint om 13.45 uur en eindigt rond 16.00 uur op de boerderij van dhr. Bas Jan Niemansverdriet aan de Buitendijk 44 te Strijensas.
Van hieruit worden met de auto en lopend verschillende locaties bezocht en wordt uitleg gegeven over de functie van de akkerranden voor het boerenbedrijf.
Advies: wandelschoenen en verrekijker. Kosten: 3 euro voor niet-leden HWL, 2 euro voor leden en  1 euro voor kinderen onder 12 jaar.
Iedereen is van harte welkom!