woensdag 8 juli 2015

Excursie langs bloeiende akkerranden


 
Op zondag  19 juli organiseren gidsen van Hoekschewaards Landschap (HWL) in samenwerking met St. Rietgors voor agrarisch natuurbeheer én akkerbouwers  een excursie langs prachtig bloeiende akkerranden in het zuidoostelijk deel van de Hoeksche Waard. De excursie begint om 13.45 uur en eindigt rond 16.00 uur op de boerderij van dhr. Bas Jan Niemansverdriet aan de Buitendijk 44 te Strijensas.
Van hieruit worden met de auto en lopend verschillende locaties bezocht en wordt uitleg gegeven over de functie van de akkerranden voor het boerenbedrijf.
Advies: wandelschoenen en verrekijker. Kosten: 3 euro voor niet-leden HWL, 2 euro voor leden en  1 euro voor kinderen onder 12 jaar.
Iedereen is van harte welkom!

Geen opmerkingen: