vrijdag 31 mei 2013

Plattelandsmarkt Klein Profijt

 Op zaterdag 8 juni wordt weer de traditionele voorjaarsmarkt gehouden op het terrein van  bezoekerscentrum Klein Profijt te Oud-Beijerland.

In de fraaie natuurlijke omgeving worden op kraampjes allerlei natuurlijke producten aangeboden variërend van vers fruit, stekkies, wijn, kaas en jam tot keramiek. Natuurlijk worden de kinderen niet vergeten. Ook voor hen zal er iets te beleven zijn. Natuurlijk zijn er ook weer demonstraties zoals het schapenscheren en een pottenbakker waar men tijdens een workhop zelf een vaasje kan leren draaien.
Uiteraard biedt de voorjaarsmarkt ook tijd voor een relexmomentje. Dat kan men binnen in het gebouw of buiten op het terras aan de Oude Maas waar men onder het genot van een consumptie van de prachtige omgeving kan genieten. Kortom: er is weer van alles te zien en te doen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. De markt begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Klein Profijt, Zalmpad 11, 3261 MD Oud-Beijerland.

Avondwandeling in de Ambachtsheerlijkheid


Wie wandelt er mee met Nationaal Landschapsgidsen in de voormalige Ambachtsheerlijkheid te Numansdorp?Op zondag 2 juni wordt daar een avondwandeling gemaakt. Onderweg wordt er gekeken naar wat er zoal aan flora naast, aan fauna over, en aan cultuurhistorie óp ons pad komt. Een ontspanen avondwandeling waarbij waterdichte schoenen en een verrekijker aan te raden zijn. Het verzamelpunt is om 19.30 uur aan het eind van de Schuringsehavenkade OZ, kruising Lange Boomweg (bij silo's). De verwachting is dat de tocht ongeveer 2 uur in beslag neemt. Kosten: Leden HWL € 2,- overigen € 3,- Kinderen t/m 12 jr. € 1,-.

Werkgroep Natuurfotografie HWL exposeertDe Werkgroep Natuurfotografie HWL exposeert in Zorgcentrum Zoomhoek haar vierde fototentoonstelling. De foto’s zijn te bekijken van dinsdag 4 juni tot en met dinsdag 30 juli 2013 aan de Randweg 25 in Oud-Beijerland.

Wilde bloemen, het onderwerp van onze expositie, zijn waardevol voor de natuur en prachtig in het landschap. Ze geven niet alleen kleur aan ons mooie landschap, zij lokken ook met hun geuren en kleuren allerlei nuttige insecten. Sluipwespen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes helpen als natuurlijke vijanden om bepaalde plagen in gewassen te bestrijden. Vlinders, bijen, sprinkhanen, zangvogels en muizen voelen zich in de fleurige akkerranden of bloemdijken op hun gemak. Kleine vogels en muizen trekken weer roofvogels aan. Zo dragen bloemen bij aan de biodiversiteit in de Hoeksche Waard. Kleuren van bloemen hebben ook een symbolische betekenis. De bloemen op onze expositie stralen rust en zuiverheid uit (wit), geven vrolijkheid en energie (geel), duiden op trouw (blauw) of verwijzen naar de liefde en romantiek (rood en roze).

De Werkgroep Natuurfotografie is een zeer enthousiaste groep mensen, die fotograferen als hobby hebben en in het bijzonder de natuur in de Hoeksche Waard. Zij zijn in mei 2010 begonnen met een handvol geïnteresseerden. Op dit moment is het maximum van 20 leden bereikt. Elke maand fotografeert men binnen of soms buiten de Hoeksche Waard. Vervolgens worden de foto's gezamenlijk besproken met als hoofddoel om van elkaar te leren. De foto’s worden per activiteit op de website gezet. Je kunt ze bekijken op www.hwlfoto.nl.

De Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) zet zich al veertig jaar in voor behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de Hoeksche Waard. De veertig werkgroepen, die binnen HWL actief zijn, dragen elk op hun eigen manier hier aan bij. Meer informatie: op www.hwl.nl.

dinsdag 28 mei 2013

Partij voor de Dieren vraagt gemeente Strijen circussen met wilde dieren te weigerenVan 23 tot en met 25 mei heeft circus Renz International voorstellingen in de gemeente Strijen gegeven. Acts met onder meer kamelen en olifanten stonden hierbij op het programma. De Partij voor de Dieren heeft door middel van een brief de gemeente opgeroepen zo snel mogelijk een beleid in te stellen waarbij circussen met wilde dieren worden geweerd. Hierbij kan de gemeente vooruitlopen op het voornemen dat is opgenomen in het coalitieakkoord van de VVD en de PvdA.


De Partij voor de Dieren roept gemeenten al langer op een voorkeursbeleid te ontwikkelen om circussen met wilde dieren te weren. Een aantal gemeenten in Nederland voert dit voorkeursbeleid reeds met succes uit. Andere gemeenten zagen geen goede reden om dit beleid te gaan voeren. De Partij voor de Dieren is dan ook verheugd dat in het regeerakkoord tussen VVD en PvdA het voornemen staat het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden. Steeds meer landen in Europa stellen een verbod in op het gebruik van wilde dieren in circussen. ''In een brief aan het College en de Raad vragen wij de gemeente te anticiperen op het voorgenomen beleid van het kabinet door voortaan geen circussen met wilde dieren meer toe te laten,'' zegt Hèlen Sturm woordvoerder van werkgroep Hoeksche Waard van de Partij voor de Dieren. Zolang de landelijke wetgeving er nog niet is, kan dat enkel door het actief uitnodigen van circussen met alleen menselijke acts. De gemeente Heemskerk weigert op deze manier bijvoorbeeld al 6 jaar circussen met wilde dieren op grond van een dergelijk opgestelde beleidsregel. “We hopen dat de gemeente Strijen op deze wijze actief wil uitdragen dat ze dierenwelzijn belangrijk vindt, zeker nu ook de landelijke overheid voorstander van een verbod is'', aldus Sturm.

Ga met met HWL, op gebied van natuur en landschap de uitdaging aan


HWL bestaat 40 jaar en daagt inwoners, bedrijven, instellingen, scholen en agrariërs van de Hoeksche Waard uit om hun directe omgeving door inrichting en/of beheer te veranderen in natuurprojecten.Wie gaat deze uitdaging aan om het werk van HWL op kleine schaal te evenaren?

HWL heeft 40 jaar ervaring in natuurbeheer en ondersteunt en stimuleert de inwoners van de Hoeksche Waard op verschillende manieren tot het in stand houden en ontwikkelen van de natuur in de directe omgeving. Hoe? Door de jeugd al vroeg bij de natuur te betrekken via het aanbieden van natuuronderwijs aan schoolkinderen, en door in de bezoekerscentra activiteiten te organiseren voor de jeugd en volwassenen. Het belang van natuur en natuurbeheer, en het toepassen hiervan in de naaste omgeving van huizen, schoolpleinen, boerenerven en terreinen rondom bedrijven en instellingen wordt overgebracht via cursussen en lezingen.

Nu zijn de Hoekschewaarders aan zet om te laten zien welk effect de genoemde activiteiten van HWL op hen hebben gehad. Bent u de afgelopen jaren al bezig geweest met het inrichten en beheren van uw bedrijf, school, instelling of erf op een duurzame wijze, of bent u er dit jaar mee gestart dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze unieke activiteit in het kader van het 40 jarig bestaan van HWL. Doe dus mee en ga de uitdaging aan door je in te schrijven voor deelname aan de uitdaging. Criteria:  Aanleg en beheer van nieuwe of langer bestaande projecten moeten een toegevoegde waarde hebben voor de natuur en het landschap. Voorwaarde is dat er in 2013 iets zichtbaar wordt van het project en dat enige duurzaamheid (minimaal 5 jaar) wordt gegarandeerd. Projecten: Publieke ruimtes, Schoolpleinen, Ruimte bij instellingen, Agrarische bedrijven, Privé tuinen, Bedrijven terreinen. De jury: bestaat uit experts van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Agrarische sector (LTO) en Hoekschewaards Landschap.

Je kunt je aanmelden via de mail of per post met vermelding van naam, adres en een korte beschrijving van het project, met daarin het doel, vanaf wanneer het project loopt en waar het project zich bevindt. Aanmelding is mogelijk tot 31 augustus bij beheer@hwl.nl of naar Postbus 1080, 3260 AB Oud Beijerland met vermelding “natuurprijs”. Je ontvangt na inschrijving een bevestiging met relevante informatie. De eindbeoordeling vindt plaats in oktober. Prijsuitreiking half december tijdens de afsluiting van het jubileum jaar in het Nationaal Landschapscentrum te Numansdorp.

Rommelen in Nieuw-Beijerland


De Rommelmarkt van de Hervormde Gemeente Nieuw-Beijerland zal dit jaar worden gehouden op vrijdag 7 en zaterdag 8 juni a.s.

Wie dit jaar weer iets bijzonder op de kop wil tikken, moet zeker al op vrijdag van 19.00 tot 21.30 uu aanwezig zijn. Tenslotte: wie het eerst komt het eerst maalt. Maar ook op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur kent gezelligheid geen tijd. Naast brocante ook 2de hands kinder- en dameskleding. Natuurlijk wordt er ook aan de inwendig mens gedacht. Koffie met gebak, poffertje, pannenkoeken, het blijft niet te versmade lekkers en aantrekkelijk!
Wie nog spullen heeft voor de markt kan dat op zaterdag 1 juni nog inleveren tussen 9.30 en 11.30 uur bij het kerkgebouw. De opbrengst komt geheel ten goede aan het uit te voeren onderhoud en restauratie van dit prachtige kerkgebouw.

donderdag 23 mei 2013

Geslaagde inloopmiddag in De Gravin Oud-Beijerland


Gisterenmiddag een ontzettend leuke inloopmiddag ervaren in De Gravin, georganiseerd door Zorgwaard in samenwerking met o.a. SSO/Welzijn Hoeksche Waard. Samen met Bas van der Plank van Zorgwaard, ik schreef er al eerder over, ben ik druk in de weer om van het kunstproject Oud de Kunst een succes te maken. We hopen dat zich nog meer mensen aanmelden om met ons plannen te maken voor wat betreft het kunstproject. Omdat ik zelf een stand had en workshops Zentangle gaf, had ik dit keer geen tijd om foto's te maken. Maar geen nood, Kees Schoolmeester heeft een ontzettend leuke serie gemaakt, waarvan ik weer leuke collages heb gemaakt. 

Je gaat wonen in één van de prachtige woningen in De Gravin. Alles is nieuw en zoals dat gaat, moet je een beetje je draai zien te vinden. Een nieuw uitzicht van uit het huis betekent tegelijkertijd ook een nieuw uitzicht op de rest van je leven. Nieuwe buren, nieuwe omgeving brengen ook een nieuw elan, het heeft iets spannends, want je wilt er tenslotte iets van gaan maken. En juist dat laatste was voor Zorgwaard de reden om een inloopmiddag te organiseren voor de wijkbewoners. Het doel van deze middag was om de buurtbewoners in een ontspannen sfeer met elkaar kennis te laten maken. In De Passage bevond zich een aantal kraampjes en tafels met een schitterend aanbod aan activiteiten.


Maar liefst tussen de 150 en 200 buurtbewoners lieten zich verwelkomen door een heuse Gravin en liepen tussen twee en vier uur even binnen om zich op het gemak te laten informeren over de activiteiten die zich de komende tijd in De Gravin gaan ontwikkelen. Zo was er de kraam van SSO/Welzijn Hoeksche Waard met een keur aan activiteiten en voorlichting over wat Welzijn Hoeksche Waard voor de inwoners kan betekenen. Uiteraard was ook het promotieteam van Zorgwaard aanwezig waar mensen o.a. werden voorgelicht over de thuiszorg. Sommige inwoners van De Gravin spraken zich verheugd uit over het aanbod van workshops en cursussen die allemaal zo dicht bij huis in het activiteitencentrum van De Gravin georganiseerd gaan worden. Zo was er een kraampje van Echtzelfgemaakt.nl die de bezoekers lieten kennismaken met o.a. speksteen en wat men daar zoal mee kan doen. Voor geïnteresseerden in het tabletgebruik was er een stel enthousiaste jongelui aanwezig die het hemd van het lijf werd gevraagd. Voor de liefhebber was het Wijnkasteel aanwezig met een wijnproeverij. Ook KIVIDO liet zien waar het werk in De Gravin zoal uit bestaat en hoe mooi het is dat in deze wijk oud en jong zo dicht bij elkaar een belangrijk schakel vormen.


Als onderdeel van het project Oud de Kunst gaf  ik een workshop op het gebied van de kleine zentangle tekeningetjes, waar ontzettend veel belangstelling voor was. Terwijl  in de gangen de bezoekers mijn schilderijen konden bewonderen. Ook de volgende exposant, die Oud de Kunst gaat presenteren, was aanwezig. Lida Blokland liet al wat schilderwerk van haar en haar leerlingen zien en inspireerde de bezoeker om ook te gaan schilderen. Natuurlijk ontbrak de historie niet, want zonder verleden geen toekomst. In een vitrinekast konden de bezoekers genieten van een stukje verleden dat geëxposeerd werd door Stichting Het Oude Raadhuis. Natuurlijk was het sfeervolle restaurant geopend. Veel bezoekers lieten zich maar al te graag verleiden voor een kopje koffie, thee met wat lekkers of een glaasje. Wie zich aan de hand van de kunst liet leiden door de gang, kwam tenslotte ook nog uit bij een andere huurder, namelijk de mensen van fysioruimte waar eveneens verschillende workshops werden gegeven. Tenslotte kon men nog kennismaken met de EHBO, waar Janny Verloop een workshop verzorgde.

Zorgwaard, SSO/Welzijn Hoeksche Waard en de organisatie van het project Oud de Kunst kunnen terugkijken op een geslaagde middag. Een middag waar veel bewoners elkaar ontmoetten en waar door middel van het activiteitenaanbod een zekere verbinding tussen de inwoners van de wijk De Gravin tot stand kwam. Flyers met activiteiten werden bij de kramen grif meegenomen. Na afloop was het in het restaurant nog lang gezellig!

woensdag 22 mei 2013

Unieke Boerderijwandeling in het jaar van de Boerderij 2013.Tien jaar nadat in 2003 de boerderij in Nederland in de belangstelling stond, is 2013 opnieuw uitgeroepen tot het jaar van de boerderij. Want er is nog steeds grote zorg over de achteruitgang van dit stuk historisch erfgoed. Teveel boerderijen verdwijnen, terwijl ze zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het landschap. Om het agrarisch erfgoed in de Hoeksche Waard weer eens goed in de spotlights te zetten, organiseert Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord Boerderijenwandelingen op zaterdag 1, 15 en 22 juni. Onder leiding van een gids gaat de wandeling langs drie imposante herenboerderijen met elk een interessant verleden. Deelnemers melden zich om 13.00 uur bij het Hof van Assendelft, Hofweg 13 in Heinenoord, waar ze ontvangen worden met koffie, thee of een glaasje sap. De gids zal iets vertellen over het Streekmuseum Hoeksche Waard en het historische pand de Hof van Assendelft uit 1767 waarin het museum is gehuisvest. Vervolgens gaat de groep wandelaars langs de boerderijen West- en Midden Leeuwenstein en naar de molen van Goidschalxoord. De molenaar vertelt iets over de geschiedenis van de molen en er is heerlijk pannenkoekenmeel te koop. Onderweg vertelt de gids nog over andere interessante gebouwen en objecten zoals bijvoorbeeld het Regthuis, het Veerhuis, de kleinste Watertoren van ons land en de Nederlands Hervormde kerk van Heinenoord.De wandeling eindigt bij Oost-Leeuwenstein, de prachtige gerestaureerde boerderij die deel uit zal gaan maken van het Streekmuseum. Op het ogenblik wordt hard gewerkt aan de inrichting van de boerderij en de wandelaars krijgen de unieke gelegenheid de boerderij van binnen te zien, een echte ‘pre-view’! Dit alles voor de prijs van €5,00 per persoon. Aanmelden is wel noodzakelijk, uiterlijk op de woensdag voor de zaterdag van je keuze via info@streekmuseumhw.nl of telefonisch op 0186-601535 (di t/m za tijdens kantooruren)De wandeling is ongeveer 6 km. Kosten voor deelname is € 5,- per persoon incl. koffie/thee. Vrienden van het museum betalen € 2,50.

vrijdag 17 mei 2013

Akkerbouwers starten tweede jaar van akkervogelproject Hoeksche Waard


De afgelopen weken hebben twintig akkerbouwers in de Hoeksche Waard opnieuw de winterakkers ingezaaid. Hiermee is het tweede en afsluitende jaar van het pilotproject Akkervogels in de Hoeksche Waard gestart. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in maart 2013 maakten de deelnemers de balans op na jaar één en volgden afspraken voor het nieuwe jaar. Met het inzaaien van speciale zomer- en winterakkers wil de Hoeksche Waard de stand van de akkervogels in het hoogproductieve akkerbouwgebied weer verbeteren.

Dat vogels graag gebruik maken van de ingezaaide vogelakkers in de Hoeksche Waard bleek tijdens de gezamenlijke bijeenkomst in maart. De vogeltellingen van afgelopen winter lieten zien dat 94,8% van de getelde vogels zich ophield in de winterrakkers. In totaal werden bijna 1700 vogels waargenomen met als meest getelde soorten de groenling, vink, ringmus en rietgors. Daarnaast trof men ook typerende akkervogels, zoals veldleeuwerik, graspieper en patrijs op de vogelakkers aan. De tellingen van komende winter moeten uitwijzen of de aantallen nog verder omhoog gaan. Op dit moment vinden de broedvogelinventarisaties plaats. De vorig jaar maart ingezaaide zomerakkers zorgen ook dit jaar voor nestgelegenheid en beschutting. En de vele insecten in de kruidenrijke randen vormen een voedselrijke bron met veel eiwit, voor de groei van de jonge vogels.


De deelnemende akkerbouwers hebben afgelopen maart een aantal praktische zaken rond het inzaaien en bewerken van de winterranden besproken. Zo zijn de akkerbouwers dit jaar zelf financieel verantwoordelijk voor het inzaaien van de winterranden en zijn er afspraken gemaakt hoe dit gezamenlijk is op te pakken. Ook is er gesproken over aanpassingen in het zaaimengsel. De ervaringen met tarwe en zonnebloemen in de randen zijn bijvoorbeeld niet erg positief, omdat deze snel zijn opgegeten. Uit de monitoring bleek dat bladrammanas nog de hoofdvoedselsoort was in januari/februari. Verder hebben de akkerbouwers tijdens de bijeenkomst besproken hoe om te gaan met bijvoorbeeld de baggerschouw.

Dit tweede jaar moet uit gaan wijzen of de vogelakkers een positief effect hebben op de stand van akkervogels. De pilot is een gezamenlijk initiatief van LTO Noord-afdeling Hoeksche Waard, de Stichting voor agrarisch natuurbeheer Rietgors, de Stichting Hoeksche Waard op de Kaart, Hoekschewaards Landschap en de provincie Zuid-Holland. De pilot wordt begeleid door Projecten LTO Noord. Naast een bijdrage van de deelnemende akkerbouwers, wordt het project gefinancierd door POP2-subsidie, waarin evenredig Europese en provinciale gelden zijn opgenomen. U kunt de voortgang van de pilot volgen via www.rietgorsinfo.nl. Op die website staat ook een interessante film over de akkerranden in de Hoeksche Waard, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Stichting Vogelreizen en Hoeksche Chips.

woensdag 8 mei 2013

Bloesemdag op de Peerengaerdt en genieten van de Mien Ruys wandeltuin


Heerlijke geuren, prachtige kleuren, felle zonnestralen tussen de bomen door. De bloesem bloeit weer prachtig in de hoogstamboomgaard en wandeltuin van Mien Ruys op De Peerdegaerdt in Strijen. Een uitgelezen moment om te komen kijken, ruiken en genieten op De Peerdegaerdt.

De boomgaard die De Peerdegaerdt haar karakteristiek geeft, is een cultuurhistorische hoogstamboomgaard uit 1915 met Oudhollandse rassen peren- en appelbomen. De bloesems van de perenbomen zijn bijna uitgebloeid. De laatste blaadjes hangen nog in de bomen, de kleine groene vruchtjes zullen binnenkort verschijnen. De bloesem van de appelbomen floreert daarentegen. De bloesemblaadjes kleuren de appelbomen prachtig roze en verspreiden een heerlijke geur.

In 1978 heeft Mien Ruys een wandeltuin ontworpen binnen deze boomgaard. De onderdelen heeft zij met elkaar verbonden via wandelpaden, elzensingels, ruige overhoekjes en vooral veel bomen en struiken. Samen met het overgebleven deel hoogstamboomgaard en enkele stukken grasland vormt het landgoed een landelijk geheel dat gekenmerkt wordt door een diversiteit aan streekeigen groen.

Voor het eerst in haar geschiedenis organiseert De Peerdegaerdt daarom een heuse Bloesemdag op zaterdag 11 mei. Van 1 tot 5 uur ’s middags zijn bezoekers welkom om zich te wentelen in het lentefeest dat op dit moment door de natuur georganiseerd wordt. Om 2 uur en om 4 uur starten vrijwilligers op De Peerdegaerdt daarnaast met een rondleiding om geïnteresseerden meer te vertellen over de achtergrond van dit bijzondere landgoed. Het gezang van de vogels, de geur van de bloesems en de witte deken van een bloeiende boomgaard maken De Peerdegaerdt in het voorjaar tot een uitzonderlijk stukje binnen de Hoeksche Waard.

Meld je aan
Wil je optimaal genieten van de bloesem in het voorjaar en van het prachtige landschap, meld je dan uiterlijk vrijdag aan voor deze Bloesemdag op De Peerdegaerdt via info@peerdegaerdt.nl of 06 287 82 958. Voor volwassenen bedraagt de toegang 5 euro per persoon, inclusief een consumptie: koffie of thee aan het begin van de middag, een heerlijk Peerdegaerdts sapje of een mooie Rosé aan het einde van de middag.

woensdag 1 mei 2013

Kinderactiviteit in meivakantie Streekmuseum


Foto: Een kijkje in de gerestaureerde museumboerderij Oost-Leeuwenstein 

In de meivakantie heeft Streekmuseum Hoeksche Waard een leuke kinderactiviteit "Richt je eigen tentoonstelling in". Kinderen worden meegenomen naar de boerderij Oost Leeuwenstein direct naast het museum, waar nog volop gewerkt wordt aan de herinrichting. Na een korte rondleiding door de grote boerderij gaan de kinderen in groepjes aan de slag om een ruimte naar keuze in de boerderij in te richten.
De bedoeling is dat ze een soort kijkdoos maken. Met knip- en plakwerk en foto's van diverse spullen uit de collectie gaan ze aan de slag met de inrichting van de boerderij alsof ze een heuse museumdirecteur zijn. Kinderen kunnen zelf bepalen waar ze bijvoorbeeld een boeren wagen zouden neerzetten of hoe ze historisch kinderspeelgoed zouden tonen. En wat te doen met die oude schoolbankjes van vroeger?
Materialen om de kijkdoos te maken zijn aanwezig in het museum.

Deze kinderactiviteit vindt plaats op donderdag 2 mei en het programma begint om 14.00 uur in ’t Hof van Assendelft, Hofweg 13 te Heinenoord, waar de kinderen om uiterlijk 15.30 uur terug zullen zijn. Er kunnen maximaal 15 kinderen per groep in de leeftijd van 8 tot 12 jaar aan deelnemen. Aanmelden vooraf is niet nodig. De kosten bedragen € 3 per kind. Terwijl de kinderen genieten van deze leerzame activiteit kunnen ouders of begeleiders het museum bezoeken of een kopje koffie drinken voor maar €1 (alleen voor de ouders of begeleiders). In de entreehal van het museum is van 20 april tot 2 juni de mini-expositie Koningshuis – Oranje in de Hoeksche Waard - ingericht. Dit ter gelegenheid van de troonsafstand van Koningin Beatrix en de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Naast allerlei Oranje memorabilia, zijn er veel foto’s te zien van bezoeken van toen nog Prinses Beatrix; misschien zie je wel een bekende op de foto.