dinsdag 28 mei 2013

Ga met met HWL, op gebied van natuur en landschap de uitdaging aan


HWL bestaat 40 jaar en daagt inwoners, bedrijven, instellingen, scholen en agrariërs van de Hoeksche Waard uit om hun directe omgeving door inrichting en/of beheer te veranderen in natuurprojecten.Wie gaat deze uitdaging aan om het werk van HWL op kleine schaal te evenaren?

HWL heeft 40 jaar ervaring in natuurbeheer en ondersteunt en stimuleert de inwoners van de Hoeksche Waard op verschillende manieren tot het in stand houden en ontwikkelen van de natuur in de directe omgeving. Hoe? Door de jeugd al vroeg bij de natuur te betrekken via het aanbieden van natuuronderwijs aan schoolkinderen, en door in de bezoekerscentra activiteiten te organiseren voor de jeugd en volwassenen. Het belang van natuur en natuurbeheer, en het toepassen hiervan in de naaste omgeving van huizen, schoolpleinen, boerenerven en terreinen rondom bedrijven en instellingen wordt overgebracht via cursussen en lezingen.

Nu zijn de Hoekschewaarders aan zet om te laten zien welk effect de genoemde activiteiten van HWL op hen hebben gehad. Bent u de afgelopen jaren al bezig geweest met het inrichten en beheren van uw bedrijf, school, instelling of erf op een duurzame wijze, of bent u er dit jaar mee gestart dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze unieke activiteit in het kader van het 40 jarig bestaan van HWL. Doe dus mee en ga de uitdaging aan door je in te schrijven voor deelname aan de uitdaging. Criteria:  Aanleg en beheer van nieuwe of langer bestaande projecten moeten een toegevoegde waarde hebben voor de natuur en het landschap. Voorwaarde is dat er in 2013 iets zichtbaar wordt van het project en dat enige duurzaamheid (minimaal 5 jaar) wordt gegarandeerd. Projecten: Publieke ruimtes, Schoolpleinen, Ruimte bij instellingen, Agrarische bedrijven, Privé tuinen, Bedrijven terreinen. De jury: bestaat uit experts van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Agrarische sector (LTO) en Hoekschewaards Landschap.

Je kunt je aanmelden via de mail of per post met vermelding van naam, adres en een korte beschrijving van het project, met daarin het doel, vanaf wanneer het project loopt en waar het project zich bevindt. Aanmelding is mogelijk tot 31 augustus bij beheer@hwl.nl of naar Postbus 1080, 3260 AB Oud Beijerland met vermelding “natuurprijs”. Je ontvangt na inschrijving een bevestiging met relevante informatie. De eindbeoordeling vindt plaats in oktober. Prijsuitreiking half december tijdens de afsluiting van het jubileum jaar in het Nationaal Landschapscentrum te Numansdorp.

Geen opmerkingen: