vrijdag 17 mei 2013

Akkerbouwers starten tweede jaar van akkervogelproject Hoeksche Waard


De afgelopen weken hebben twintig akkerbouwers in de Hoeksche Waard opnieuw de winterakkers ingezaaid. Hiermee is het tweede en afsluitende jaar van het pilotproject Akkervogels in de Hoeksche Waard gestart. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in maart 2013 maakten de deelnemers de balans op na jaar één en volgden afspraken voor het nieuwe jaar. Met het inzaaien van speciale zomer- en winterakkers wil de Hoeksche Waard de stand van de akkervogels in het hoogproductieve akkerbouwgebied weer verbeteren.

Dat vogels graag gebruik maken van de ingezaaide vogelakkers in de Hoeksche Waard bleek tijdens de gezamenlijke bijeenkomst in maart. De vogeltellingen van afgelopen winter lieten zien dat 94,8% van de getelde vogels zich ophield in de winterrakkers. In totaal werden bijna 1700 vogels waargenomen met als meest getelde soorten de groenling, vink, ringmus en rietgors. Daarnaast trof men ook typerende akkervogels, zoals veldleeuwerik, graspieper en patrijs op de vogelakkers aan. De tellingen van komende winter moeten uitwijzen of de aantallen nog verder omhoog gaan. Op dit moment vinden de broedvogelinventarisaties plaats. De vorig jaar maart ingezaaide zomerakkers zorgen ook dit jaar voor nestgelegenheid en beschutting. En de vele insecten in de kruidenrijke randen vormen een voedselrijke bron met veel eiwit, voor de groei van de jonge vogels.


De deelnemende akkerbouwers hebben afgelopen maart een aantal praktische zaken rond het inzaaien en bewerken van de winterranden besproken. Zo zijn de akkerbouwers dit jaar zelf financieel verantwoordelijk voor het inzaaien van de winterranden en zijn er afspraken gemaakt hoe dit gezamenlijk is op te pakken. Ook is er gesproken over aanpassingen in het zaaimengsel. De ervaringen met tarwe en zonnebloemen in de randen zijn bijvoorbeeld niet erg positief, omdat deze snel zijn opgegeten. Uit de monitoring bleek dat bladrammanas nog de hoofdvoedselsoort was in januari/februari. Verder hebben de akkerbouwers tijdens de bijeenkomst besproken hoe om te gaan met bijvoorbeeld de baggerschouw.

Dit tweede jaar moet uit gaan wijzen of de vogelakkers een positief effect hebben op de stand van akkervogels. De pilot is een gezamenlijk initiatief van LTO Noord-afdeling Hoeksche Waard, de Stichting voor agrarisch natuurbeheer Rietgors, de Stichting Hoeksche Waard op de Kaart, Hoekschewaards Landschap en de provincie Zuid-Holland. De pilot wordt begeleid door Projecten LTO Noord. Naast een bijdrage van de deelnemende akkerbouwers, wordt het project gefinancierd door POP2-subsidie, waarin evenredig Europese en provinciale gelden zijn opgenomen. U kunt de voortgang van de pilot volgen via www.rietgorsinfo.nl. Op die website staat ook een interessante film over de akkerranden in de Hoeksche Waard, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank, Stichting Vogelreizen en Hoeksche Chips.

4 opmerkingen:

Franse Brocante zei

Wat een geweldig initiatief. Het oogt ook nog prachtig. Hier in Frankrijk zie ik regelmatig grote velden vol wilde bloeiers staan en je mag ook nog handenvol plukken. Of het met dezelfde intentie gebeurt weet ik eigenlijk niet. Bedankt voor deze informatie. Het zou meer moeten gebeuren. Groet van Lilian

Ans van Ispelen zei

Een heel mooi initiatief Marja.

Ik wens je fijne Pinksterdagen
Groetjes Ans

Juffrouw Waardvleugel zei

Prachig. En in schril contrast met de berichtgeving hierover dat subsidieverstrekking hiervoor geen zin heeft.
Groet De Juffrouw

natuurlijk groen en doen zei

Kan jij mij een paar locaties vertellen waar dit gebeurd?
Ik vind het schitterend om te zien net als de akkerranden.
De Hoeksche Waard is er nog mooier door geworden.

fijne dagen
groeten bep