dinsdag 25 september 2012

Lezing over de natuurontwikkeling in de Biesbosch


Natuurontwikkeling in de Biesbosch, Lezing op zondag 7 oktober 2012

Op zondag 7 oktober 2012 organiseert Hoekschewaards Landschap een bijzondere lezing in het Nationaal-Landschap Centrum in Numansdorp. Boswachter Jacques van der Neut komt vertellen over natuurontwikkeling in de Biesbosch.- van bouwland naar waterland. De meeste mensen kennen de Biesbosch als het land van de rietsnijders, griendwerkers en boeren. Dat beeld is de laatste decennia echter behoorlijk veranderd. Bij veel plannen speelt de Biesbosch immers een centrale rol. Het gaat dan voornamelijk om Ruimte voor de Rivierprojecten. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 brachten al die plannen qua uitvoering in een stroomversnelling. Voor de diverse dijkverzwaringstrajecten in het rivierengebied was veel klei nodig (en zand) en diverse rond de Biesbosch liggende landbouwpolders werden afgegraven. Bij de kleiwinning dienden oude kreeklopen in de ondergrond als basis voor het te ontwikkelen 'landschapsplan'. Na de werkzaamheden, bleef er een landschap met gegraven geulen achter, waarmee de eerste aanzet tot herstel van het Biesboschlandschap een feit was. Op deze manier is er momenteel ruim 1300 hectare ‘nieuwe’ Biesboschnatuur gerealiseerd. Het veranderende Biesboschlandschap trekt veel vogels zoals lepelaars, grote zilverreigers, roerdompen, watersnippen en kluten. In de winter verblijven er duizenden ganzen. De bever heeft de nieuwe gebieden inmiddels ook ontdekt. In de winter zie je de sporen van deze forse knagers duidelijk in het terrein. Het toekomstige beheer van de Haringvlietsluizen speelt ook een belangrijke rol. Door een aantal schuiven open te zetten ontstaat er weer een goed milieu voor trekvissen zoals zeeforel, zalm en driedoornige stekelbaars. Wellicht glipt er dan ook weer een zeehond naar ‘binnen’. De zeearend heeft zich inmiddels in de Biesbosch gevestigd. Een koppel bouwde eind vorig jaar een gigantisch nest in een wilgenbos en in 2012 vloog er een jonge ‘vliegende deur’ uit. Staatsbosbeheer beschouwt de vestiging van de zeearend in het zoetwatergetijdengebied als de kroon op het werk. Datum / tijd: zondag 7 oktober 2012 14.00 - ca 16.00 uur. Plaats; NLC, Veerweg 1 Numansdorp. Kosten: €2,00 voor leden HWL; €3,00 niet-leden.

Geen opmerkingen: