vrijdag 16 november 2012

Krekennatuur Hoeksche Waard, schatkamer voor bijzondere planten!


De soortenrijkdom van de nieuw ingerichte natuurterreinen langs veel kreken in de Hoeksche Waard neemt elk jaar toe.! Vooral in de wat oudere terreinen van het project Argusvlinder, die in de jaren 90 van de vorige eeuw zijn aangelegd, worden elk jaar weer nieuwe plantensoorten ontdekt. Vaak betreft het zeldzame planten, die op veel verdwenen zijn of erg zeldzaam zijn. Het Hoekschewaards landschap (HWL) beheert deze en de onlangs aangelegde terreinen van het Vlietproject al vanaf de aanleg en zijn er trots op dat het beheer zijn vruchten afwerpt. Alle droge (maar ‘s winters soms erg nat!) terreinen worden vanaf juli gemaaid, waarna het maaisel afgevoerd wordt naar een biologische boer uit de streek, die er compost van maakt.

Ook dit jaar werden door de beheerders van het HWL enkele nieuwe en bijzondere planten ontdekt. Zo werd voor dit jaar door een maaier net op tijd gestopt voor een Parnassia, die tussen de ijle rietvegetatie stond. Dit bijzondere plantje komt nog wel langs de kust voor, bijvoorbeeld in duinvalleien maar daarbuiten is het zeer zeldzaam. Een andere bijzonderheid was de Klavervreter, die vorig jaar voor het eerst gezien werd maar ook dit jaar tot bloei kwam. Het is een ongewone plant, die geen groene bladeren heeft en zijn voedsel via zijn wortels van andere planten betrekt. Een andere (half)parasiet is de Grote Ratelaar, die dit jaar nieuw was. Deze plant parasiteert op gras en heeft daarnaast mooie gele bloemen. Naast de nieuwe soorten breiden vooral een aantal orchideeënsoorten zich elk jaar uit naar nieuwe locaties. De leden van de plantenwerkgroep van het HWL zijn razend enthousiast en volgen de ontwikkelingen door jaarlijks enkele terreinen te inventariseren op hun soortenrijkdom. Zij stelden vast dat er ondertussen 5 soorten orchideeën groeien langs de kreekoevers in de Hoekschewaard. De Rietorchis is de meest algemene soort, die al met 100-den exemplaren op meerdere locaties te zien is. Nauw verwant is de Gevlekte Rietorchis, die op nattere plaatsen voorkomt en opvallende vlekken op de bladeren heeft. Ook de Brede orchis heeft soms bruine vlekken op de bladeren en lijkt veel op de Gevlekte rietorchis. De bladeren zijn wat breder en hij bloeit eerder in het jaar. De Bijenorchis is een kleine orchidee, waarvan de bloem een beetje op een bij lijkt. De bladeren zijn in de winter al te zien als een klein rozetje plat op de grond. De Moeraswespenorchis komt maar met enkele exemplaren voor op een enkele locatie. Het is een prachtige plant, die wat later in het seizoen bloeit en houdt van kalk in de bodem. Uiteraard staan de planten niet op zich zelf en zorgt de stijgende soortenrijkdom hopelijk voor een goed aanbod voor veel vlindersoorten. Met veel dagvlinders gaat het niet goed in Nederland en daarom is het van groot belang, dat de Ecologische structuur langs kreken goed beheerd wordt, met veel soorten die voedsel geven en als waardplanten kunnen dienen.

Aan het eind van het maaiseizoen kan worden geconcludeerd, dat de resultaten er mogen zijn en wordt al weer reikhalzend uitgekeken naar het nieuwe groeiseizoen!

Geen opmerkingen: