donderdag 8 november 2012

Natuurwerkdag op landgoed De Peerdegaerdt


Net als vorig jaar deed Landgoed De Peerdegaerdt in Strijen de eerste zaterdag van november weer mee aan de Natuurwerkdag, een van de grootste vrijwilligersacties van Nederland georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland. De dag begon druilerig op De Peerdegaerdt, maar eindigde met een welverdiend zonnetje. Aan het eindresultaat was duidelijk te zien dat veel werk verzet was.

Door het hele land gaat jong en oud tijdens de Natuurwerkdag aan de slag voor het behoud en herstel van natuur en landschap. Onder het motto 'Leef je uit' vonden uiteenlopende activiteiten plaats. Niet alleen het landschap knapt ervan op: ook (bedreigde) plant- en diersoorten kunnen weer vooruit. Het landschap kan niet zonder vrijwilligers. Per jaar werken ze bijna een miljoen uur aan behoud, beheer en ontwikkeling. Maar hun waarde laat zich niet alleen in geld en uren uitdrukken. Vrijwilligerswerk heeft ook een sociale component, het draagt bij aan de betrokkenheid en zorgt voor draagvlak. Daarnaast verbetert het de toegankelijkheid en recreatieve waarde van het landschap. De Peerdegaerdt, nog steeds in de feeststemming door het behalen van de finaleplaats voor de prijsvraag van Groen en Doen afgelopen week, kon tijdens de Natuurwerkdag rekenen op de inzet van een erg gevarieerde deelnemersgroep. Naast deelnemers uit Strijen zelf, waren ook mensen uit Rotterdam en Den Haag van alle leeftijden van de partij. Uit Leiden kwamen zelfs nog twee deelnemers van een vaste vrijwilligersgroep uit omgeving Leiden, als een soort uitwisseling. Iedereen werd ontvangen met koffie en thee, of een fris perensapje. Frans Jansen, hoogstamboomgaard- en landschapsdeskundige, begeleidt de vrijwilligersdagen op De Peerdegaerdt, zo ook deze Natuurwerkdag. Hij spreekt van een zeer succesvolle dag: “We hadden een enthousiaste groep mensen met veel nieuwe gezichten. Doordat de Peerdegaerdt een grote verscheidenheid aan landschapselementen omvat, kunnen de deelnemers bij ons kiezen uit allerlei uiteenlopende natuurwerkzaamheden. Voor dit soort dagen lenen wij altijd het benodigde gereedschap van Landschapsbeheer Zuid-Holland. Hierdoor kan iedereen meteen goed aan de slag. Ondanks dat het weer aan het begin wat druilerig was, is veel werk verzet. Zo zijn de wilgen geknot, de hulsthaag bij de vijver is bijgewerkt, bamboe bossen bij de vijver zijn verwijderd, de omheining en boombescherming is hersteld en heel veel snoeihout is afgevoerd naar de takkenrillen. Het eindresultaat is heel goed te zien!” De ransuilen op De Peerdegaerdt lieten zich tijdens deze Natuurwerkdag ook bewonderen door alle deelnemers. De uilen hadden er deze dag voor gekozen om naast de stal in een boom te gaan zitten. De kinderen van familie Smids, overigens bijna niet meer te stoppen te krijgen met snoeien en takkenrillen bouwen, vonden het heel bijzonder om te zien en hebben ook uilenballen mee naar huis genomen om uit te pluizen. Frans zegt over de ransuilen: “Elke keer als ik op De Peerdegaerdt ben, dan zoek ik de ransuilen op om ze even te bekijken. Het is hier normaal, maar blijft voor mij heel bijzonder. Veel verschillende vogels hebben sowieso De Peerdegaerdt als leefomgeving uitgekozen. Zo werd ik zelf tijdens de voorbereidingen van de Natuurwerkdag verrast door twee wegvliegende houtsnippen en heb ik zelfs nog een goudhaantje gezien. Over fantastische natuurbelevingen gesproken!” Doordat het weer pas in de middag opklaarde, vond de lunch noodgedwongen plaats in de stal, waar normaalgesproken het voer van de paarden staat. Nadat de gezonde trek weer gestild was en iedereen zich had opgewarmd aan de soep, vertrok de hele groep energiek richting de inmiddels geknotte wilgenrij. Hierdoor konden in één keer de gesnoeide wilgenslieten opgehaald worden om in de takkenrillen te verwerken. Vervolgens ging iedereen weer verder met de rest van de werkzaamheden onder de stralen van een voorzichtig doorbrekend zonnetje. Uiteindelijk werd de dag buiten afgesloten met een drankje en kregen alle deelnemers naast zaadjes van de kattenstaart een sapje van Peerdegaerdtse bodem mee. Ton van Rossen, één van de deelnemers is erg enthousiast over de natuurwerkdag op De Peerdegaerdt: “Vroeger ben ik al een paar keer op De Peerdegaerdt geweest. Het is leuk hier weer terug te komen. Ik kon kiezen uit veel verschillende klussen en vond ook de uitleg van Frans erg interessant. De dag is daarnaast goed verzorgd, met een uitgebreide lunch, thee en koffie. En het Peerdegaerdtse sapje niet te vergeten. Graag ben ik met een toekomstige activiteit weer van de partij. Misschien volgend jaar tijdens de Perenplukdagen.”

Geen opmerkingen: