dinsdag 4 december 2012

Expositie 'Landschap van de Hoeksche Waard'De Hoeksche Waard is een eiland met langgerekte akkers, hoge beboomde (bloem-)dijken, oude kreken en veel water. Niet alleen rondom, zoals het Haringvliet met het mooie natuureiland Tiengemeten, maar ook binnenwateren, zoals de Binnenmaas. Met zo veel water is het logisch dat de Waard veel dijken heeft. De dijken omzomen de polders, zij vertellen het inpolderingsverhaal, de ontstaansgeschiedenis van het eiland. Dijken die geen dienst meer doen en dijken die heel belangrijk zijn, omdat zij ons beschermen tegen het water.

De oudste polder van het gebied is de Sint Anthoniepolder uit 1357, die de Sint Elisabethsvloed doorstond. De polder Oudeland van Strijen, met een bijzondere veenbodem, is vanouds een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende ganzen zoals brandgans en kolgans. De Hoeksche Waard kent ook nieuwe natuur, zoals de Oeverlanden Hollands Diep, een groot, ongerept natuurgebied van Strijensas tot Numansdorp. Voor de natuurlijke bestrijding van insecten zien we gelukkig steeds meer akkerranden. Zij vormen met haar bloemen en graskruiden een kleurrijke aanvulling op ons mooie landschap. Bij zon of regen, overdag of ’s avonds, in de zomer of de winter, altijd kun je van ons eiland genieten. De Hoeksche Waard is een schitterend gebied, waar we trots op zijn. Geniet mee van ons Nationaal Landschap, dat HWL foto’s presenteert tot eind 2012 in het NLC. De werkgroep Natuurfotografie is een jonge, maar zeer enthousiaste, werkgroep van de vereniging het Hoekschewaards Landschap (HWL). Op 30 mei 2010 begon een handvol enthousiaste amateurfotografen met de Werkgroep Natuurfotografie HWL. Op dit moment zijn er 17 leden. Zij zijn een groep met passie voor fotografie en de natuur. Elke maand gaan ze met een opdracht op een vastgestelde locatie fotograferen. Het onderwerp hangt af van het seizoen, soms akkerranden een andere keer vlinders en libellen of paddenstoelen. Elke fotograaf kiest de drie beste foto’s van die dag, die op een avond gezamenlijk worden besproken. Op deze avonden leert men veel van elkaar en maken op die wijze elkaar nog enthousiaster. Fotograferen is heel erg leuk, maar het is ook fantastisch als men de foto’s kan laten zien, zodat anderen kunnen meegenieten. Dit is de tweede expositie met als onderwerp ‘Landschap van de Hoeksche Waard’. Andere werkgroepen en projecten van HWL gebruiken de foto’s. Het kwartaalblad ‘De Waardzegger’ van de vereniging publiceert regelmatig foto’s en ze worden gebruikt voor folders of tentoonstellingen van het HWL. Voor de expositie Bloemdijken, die onlangs tijdens de Jeugdnatuurdag werd geopend, zijn voor het kwartetspel foto’s van de werkgroep gebruikt. De foto’s zijn te zien op de website (www.hwlfoto.nl).

Geen opmerkingen: