woensdag 17 april 2013

Leven in een nieuw Hollands polderdorp


In een lezing in het Streekmuseum Hoeksche Waard op donderdag 25 april 2013 gaat historicus Arjan Nobel in op de ontwikkeling van de dorpen in de Hoeksche Waard en laat hij zien waar de eerste eilandbewoners zich dagelijks mee bezighielden.
Rond het ontstaan en de ontwikkeling van de Hoeksche Waard leven tal van romantische beelden. In de zestiende en zeventiende eeuw werd het land bedijkt en maakte het water plaats voor vruchtbare korenlanden. In de polders verschenen dorpjes met een eigen kerk, een molen en verschillende rijke heren bouwden hier een buitenverblijf. Dat is echter één kant van de medaille. Het leven in het nieuwe land was namelijk hard en eentonig. Armoede was, zeker in de wintermaanden, aan de orde van de dag. En ondertussen werden de dorpelingen ook nog eens geteisterd door zwervers en rondtrekkende soldaten. Voor velen was het een kwestie van overleven. De spreker: Arjan Nobel (Oud-Beijerland, 1978) studeerde vanaf 1997 geschiedenis aan de Universiteit Leiden. In 2003 rondde hij deze studie cum laude af, waarna hij in 2004 bij diezelfde universiteit in dienst trad als assistent in opleiding (aio). In 2012 promoveerde hij op een studie, getiteld: Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 (Zutphen 2012). Op dit moment doet hij onderzoek naar lobbyisten in de vroegmoderne tijd. Nobel is tevens als bestuurslid verbonden aan het Streekmuseum Hoeksche Waard. De lezing vindt plaats op 25 april 2013 in 't Hof van Assendelft, Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang lezing om 20.00 uur (tot ongeveer 21.30 uur). Aanmelden is gewenst, via info@streekmuseumhw.nl of telefonisch via 0186-601535 (di t/m za tijdens kantooruren). De kosten voor de lezing bedragen 5 euro per persoon. (Vrienden van het museum € 2,50).

Geen opmerkingen: