donderdag 11 juli 2013

HW wonen levert bijdrage aan beheer bloemrijke dijktaluds


Vanuit de visie op maatschappelijke verbondenheid heeft HW Wonen onlangs besloten, vier jaar lang een bijdrage te leveren aan het beheer van bloemrijke dijktaluds. Hoekschewaards Landschap (HWL) beheert zo’n 200 ha natuurterrein in de Hoeksche Waard, waaronder een fors aantal dijken. Bloemdijken zijn zeldzaam in de Hoeksche Waard. Ze kenmerken zich door een grote diversiteit aan planten, die vaak alleen nog voorkomen langs dijken. Bloemen zijn voor veel insecten van levensbelang. Veel vlindersoorten maar ook bijen halen hier hun voedsel vandaan en zijn afhankelijk van deze groene linten in het landschap. Door een verkeerd beheer van veel half-natuurlijke graslanden staat deze diergroep onder grote druk en is er sprake van een dramatisch achteruitgang van dagvlinders en bijen. Het is te danken aan Hoekschewaards Landschap dat er nog bloemdijken zijn. HWL houdt zich al ruim drie decennia bezig met het beheren van bloemdijken. Doel van het beheer is het jaarlijks maaien van de vegetatie, waarbij het maaisel afgevoerd wordt (veelal als hooi). Door dit zogenaamde verschralingsbeheer neemt in de loop van de tijd het aantal plantensoorten toe! Van groot belang is dat niet alles in één keer wordt gemaaid en dat er stukken van de vegetatie blijven staan, waardoor rustplaatsen overblijven voor o.a. vlinderpoppen, die overwinteren.

De financiering van dit beheer komt in de knel, doordat de overheden zich op dit punt terugtrekken en subsidies worden afgebouwd. HWL heeft de ambitie om dit beheer desondanks voort te zetten en om het areaal aan beheerde dijken uit te breiden. Hiertoe moeten andere geldelijke bronnen worden aangeboord. HWL is dan ook heel blij met de geste van HW Wonen, en hoopt op een vruchtbare samenwerking.

Binnenkort zullen op de desbetreffende dijkvakken ( Goidschalxoordse Dijk en Oosteinde, beide in Heinenoord) de bestaande HWL- borden worden vervangen. Er komen nieuwe, met daarop de logo’s van HW Wonen en HWL, om duidelijk te maken wie er zorgt voor het beheer. Het bord op de Goidschalxoordse Dijk zal op donderdag18 juli 2013 om 16.00 uur worden onthuld door de directeur-bestuurder van HW Wonen, de heer Pluimer. Nadere informatie HWL : Cees Mesker, tel 0612 966 131, www.hwl.nl  Nadere informatie HW Wonen: Arjen van Brakel, tel 0186-899899, www.hwwonen.nl

Geen opmerkingen: