zondag 1 december 2013

Akkerranden excursie


Gidsen van Hoeksche Waards Landschap (HWL) nemen je, wanneer je zin hebt natuurlijk, mee op een leerzame excursie door het zuidoostelijke gedeelte van de Hoeksche Waard (omgeving Cillaarshoek, Strijen en Strijensas) om kennis te maken met het Akkervogelproject.


Akkervogels hebben het de laatste jaren zwaar in Nederland. Met steun van Europa en de provincie Zuid-Holland zaaiden akkerbouwers in de Hoeksche Waard op meerdere locaties, in de vorm van zomer- en winterakkers, kleine percelen (akkerranden) in met planten die laat in de herfst en gedurende de gehele winter voedsel, nestgelegenheid en veiligheid bieden voor akkervogels. Door regelmatige tellingen van de in deze percelen voorkomende akkervogels wordt er gedurende een aantal jaren nagegaan wat het effect is van deze speciaal ingezaaide percelen op de aantallen en soorten akkervogels.

De excursie begint op zondag 8 december a.s. om 13.30 uur ’s middags op de boerderij van J. Dam op de Keizersdijk 163 in Cillaarshoek. Van hieruit worden verschillende lokaties bezocht met ingezaaide percelen en vogels gespot. De excursie eindigt in het Nationaal Landschap Centrum in Numansdorp. Hier wordt onder het genot van een kop erwtensoep (tegen betaling) nog een korte presentatie gegeven over het Akkervogelproject en kun je een film bekijken. Om 16.30 uur eindigt de excursie.

Advies: Wandelschoenen, regenkleding en verrekijker. Gelet op de reisafstand vindt het vervoer plaats met een aantal auto’s. Kosten: 3 Euro voor niet-leden HWL, 2 Euro voor leden HWL en 1 Euro voor kinderen tot 12 jaar. Aantal deelnemers is beperkt. Gaarne opgave via koningboer@gmail.com of 06-41652565 voor 8 december a.s.

Geen opmerkingen: