maandag 10 februari 2014

De gans als slachtoffer van onbezonnen kortetermijndenken van de mens


De Hoeksche Waard biedt aan diverse populaties ganzen een onderkomen, iets waar we trots op mogen zijn. De gans, als echte ‘family guy’ is een prachtig en boeiend dier. De populaties die we in de Hoeksche Waard een onderkomen bieden zijn uniek in Europa en de wereld. De afgelopen decennia hebben zich in de leefomgeving van de gans een aantal wijzigingen voor gedaan. Denk aan veranderingen in het agrarisch grondgebruik en de aanleg van waterrijke natuurgebieden. Nederland is van oudsher een ganzenland geweest en is de afgelopen jaren doorgegroeid naar een ganzenparadijs. Dit heeft als gevolg dat onze broedpopulaties zich uitbreiden en een deel van de overwinterende ganzen er logischerwijs voor kiest langer in Nederland te blijven en onder invloed van klimaatveranderingen in sommige gevallen zich zelfs permanent vestigen.

Het neveneffect hiervan is dat boeren overlast ervaren. De automatische reflex van faunabeheerders is hierbij doden. Volstrekt zinloos, omdat ontstane gaten in de populatie zich via natuurlijke weg direct aanvullen. De bepalende factoren voor de populatiegrootte zijn immers: voedselaanbod, nestgelegenheid en aanwezigheid van predatoren. Totnogtoe tonen alle wetenschappelijke studies aan dat het doden van ganzen de overlast die boeren ervaren alleen maar versterkt. Desondanks denkt men te mogen beschikken over leven en dood en gaat men in de Hoeksche Waard over tot grootschalig afschot. Met deze zinloze maatregel maakt men levenslange verbintenissen tussen monogaam levende dieren kapot, verstoort familieverbanden en de dieren worden, evenals andere beschermde dieren, in een weerzinwekkende stress gejaagd. Natuurbeheer is een kwestie van Algemeen Belang, waardoor dus niet alleen naar de belangen van agrariërs gekeken mag worden, maar bijvoorbeeld ook naar de andere inwoners van de Hoeksche Waard. Desondanks is zelfs het belang van de agrariër in zijn geheel niet gediend bij de huidige situatie. Inmiddels zijn de kosten voor de ganzenbestrijding hoger dan de totale schade aan gewassen en teelten en nemen de aantallen ganzen verder toe. In principe is het dus dweilen met de kraan open. De gans als slachtoffer van onbezonnen kortetermijndenken van de mens.

Zolang wij ganzen een overmaat aan voedsel en prachtige, maar bovenal veilige broedgebieden te bieden hebben, zullen ganzen hier gebruik van maken. De Partij voor de Dieren is dan ook voorstander van échte oplossingen, die zowel diervriendelijk als duurzaam zijn. Zij pleiten voor een landelijk beleid, met gebiedspecifieke aanpassingen in de leefomgeving, waardoor ganzen verblijven waar ze welkom zijn en geweerd worden, waar ze niet welkom zijn. Een dergelijk beleid dient zowel het boerenbelang als het natuurbelang. Door daarnaast te stoppen met het bejagen van de natuurlijke vijand van de gans, de vos, kunnen populaties in balans gehouden worden.

Als zich dan nog steeds onacceptabele overlast voordoet, vindt de Partij voor de Dieren dat we in een innovatief land als Nederland moeten inzetten op diervriendelijke verjagingsmethoden. Hiervoor is een uitgebreid scala aan afweer- en verjaagmiddelen voorhanden en kan verder geïnvesteerd worden in werende maatregelen met te ontwikkelen geautomatiseerde systemen.


Laten we daar nu als Nederland een voorloper in worden!

2 opmerkingen:

Ans van Ispelen zei

Heel mooi geschreven Marja.
En dat domme denken moet inderdaad maar eens doorbroken worden,want hoe primitief om als eerste te denken :
We schieten de ganzen af.

Groetjes Ans

Anoniem zei

wat hebben wij als mens veel geluk, want stel je voor dat dieren de zelfde keuzes konden maken als wij, dan werden wij, de echte indringers en overlast gevers waarschijnlijk ook massaal afgeschoten , we zijn vergeten dat de dieren hier langer leven dan wij en wij hun woon en leefgebied genadeloos afnemen en vernietigen omdat wij vinden dat wij daar het recht toe hebben.