zaterdag 10 januari 2015

Symposium Deltawater, nu en later 13 februari 2015


De Vereniging Hoekschewaards Landschap organiseert samen met Wereld Natuur Fonds en bureau Stroming een symposium  bedoeld om deze zaken eens goed tegen het licht te houden.

Met name voor  leden van Provinciale Staten en waterschappen is dit een gelegenheid om zich meer te verdiepen in de problematiek van veiligheid, kwaliteit en ecologie. Hetgeen niet betekent dat anderen niet welkom zijn. In een drietal bijdragen worden deze drie thema’s door deskundigen belicht. Onder leiding van de dagvoorzitter Victor de Coninck en tafelheer Joost Schrijnen zal met de aanwezigen gedebatteerd worden over voors en tegens, wenselijkheden en onwenselijkheden en maatregelen die genomen moeten worden. Meer informatie en aanmelden kan via: symposium@hwl.nl  Aan de deelname zijn geen kosten verbonden

Geen opmerkingen: