woensdag 15 april 2015

Gemeente Korendijk vergroot biodiversiteit


In het vroege voorjaar werd een aantal beeldbepalende wilgen dat op het terrein rond de jachthaven Nieuw-Beijerland stond verwijderd wegens ouderdom.Voor de natuur zijn oude bomen waardevol, maar het gevaar van vallende takken noopte de gemeente echter de bomen te kappen.Wat overbleef was eennogal kaal en kapotgereden geheel. Na vragen in de gemeenteraad, werd besloten over te gaan tot herplant. Hoekschewaards Landschap besloot van de gelegenheid gebruik te maken de gemeente Korendijk een aantal suggesties aan de hand te doen, waardoor het gehele terrein waardevoller zou kunnen worden qua biodiversiteit en belevingswaarde. Onderling overleg leidde tot de aanplant van een groot aantal knotwilgen, gewone wilgen, elzen en meidoorns. De aanplant geschiedde met behulp van scholieren van de beide basisscholen onder de bezielende aandacht van leerkrachten, ouders, medewerkers buitendienst en het bijna voltallige college. Naast de aanplant van bomen realiseerde de gemeente op verzoek van HWL ook een getijdenzone, door de bestaande tijsloot te voorzien van een verlaagde oever, zodat het dagelijkse getij daar kan zorgen voor ideale omstandigheden voor van getij afhankelijke organismen. Voorts werd besloten de natste delen van het terrein alleen nog maar in september te maaien, zodat het publiek in de zomertijd kan genieten van o.a. kattenstaart, rivierkruiskruid, engelwortel ,springbalsemien en brede wespenorchis.
Voorwaar een geslaagde actie, waarmee aangetoond wordt, dat gemeenten met simpele middelen kunnen bijdragen aan een fleurig en biodivers beeld. Reageren? webredactie@hwl.nl

Geen opmerkingen: