donderdag 24 januari 2013

Lezing: Zestig jaar na de watersnood


Waterschap Hollandse Delta beheert en onderhoudt in Zuid-Holland Zuid zo’n 350 kilometer aan primaire dijken en duinen. Deze waterkeringen moeten hoog en stevig genoeg zijn om water te keren. Door onder andere een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat zijn niet alle dijken en duinen sterk genoeg om ook in de toekomst het water tegen te houden. Daarom versterkt waterschap Hollandse Delta tot 2017 in totaal 59 kilometer. Circa 23 kilometer hiervan bevindt zich in de Hoeksche Waard. De afgekeurde delen zijn geclusterd in een drietal projecten te weten Hoeksche Waard Noord, Hoeksche Waard Zuid en Spui Oost. Op dit moment is het waterschap bezig voor deze projecten Projectplannen en bijbehorende projectnota's MER op te stellen. Om tot een definitief dijkversterkingsvoorstel te komen wordt daarin een integrale afweging gemaakt op thema's als veiligheid, economische ontwikkeling, kosten, natuur, landbouw en landschap en cultuurhistorie.Tijdens de lezing wordt uitgelegd wat de faalmechanismen zijn die anno de 21ste eeuw spelen. Op basis van een aantal voorbeelden wordt getoond welke dijkversterkingsalternatieven hiervoor zijn en welke afwegingen bij een keuze hierin spelen. Ook wordt uitgelegd hoe het waterschap de bewoners en belangorganisaties zoals het Hoekschwaards Landschap hierbij betrekt. Plaats van de lezing: Bezoekerscentrum Klein Profijt, Zalmpad 11, 3261MD Oud Beijerland. Datum en tijd: maandag 27 januari 2013, 20.00 uur. Kosten: € 2 voor leden HWL, € 3 voor niet leden.

Geen opmerkingen: