vrijdag 15 maart 2013

Lezing ecologisch groenbeheer


Op maandagavond 25 maart 2013 zal Cees Mesker een lezing houden over ecologisch groenbeheer, toegespitst op het openbaar groen.
Cees houdt zich bij de vereniging Hoekschewaards Landschap al jaren lang bezig met het beheer van o.a. natuurgebieden en dijkpercelen. Een van de belangrijkste doelen van dit beheer is het bevorderen en in stand houden van de biodiversiteit, m.a.w. zorgen voor optimale soortenrijkdom. Hoe dat gebeurt vertelt Cees in zijn lezing, waarbij hij het traditionele beheer dat veel gemeenten en waterschappen nog toepassen vergelijkt met het veel natuurvriendelijker beheer dat HWL voorstaat. Begrippen die aan de orde zullen komen zijn o.a. verschraling van de grond (waarom is dat gustig), waarom is het zogenaamde klepelen zo schadelijk, enz.. Plaats: bezoekerscentrum Klein Profijt, Zalmpad 11, 3261MD Oud-Beijerland. Tijd: aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Kosten: € 2,00 voor leden HWL, anderen € 3,00.

Geen opmerkingen: