maandag 21 oktober 2013

Natuurlijke berm geeft energie


 Dit is de titel van het rapport, dat de werkgroep C-factor van HWL heeft samengesteld vanuit de zorg dat steeds meer bloemrijk grasland verdwijnt. Het gevolg is niet alleen een veel minder mooi aanzien, maar erger nog het betekent vooral een verder verlies van biodiversiteit.
Doelstelling van de werkgroep is:
• Een biodiversiteit gericht beheer van de groenblauwe dooradering.
• Een bijdrage leveren aan de nuttige toepassing van koolstof die is vastgelegd in het plantenmateriaal.

In de Hoeksche Waard wordt 224 ha aan dijktaluds en bermen door HWL ecologisch beheerd. Het totaal aantal hectares zonder productie functie is meer dan duizend. Er is een enorme winst te behalen als het op biodiversiteit gerichte beheer fors wordt uitgebreid. Door gewijzigd maaibeleid en het afvoeren van maaisel zal verschraling van de grond plaatsvinden, hetgeen de biodiversiteit ten goede komt. Afval wordt grondstof als het maaisel wordt ingezet voor bemesting en biobrandstof. Het rapport is op te vragen via milieu@hwl.nl en binnenkort af te halen in Klein Profijt (Oud-Beijerland) en het Nationaal landschap centrum (NLC) (Numansdorp). Je kunt het ook downloaden van de website: www.HWL.nl Zie onder documenten.

Geen opmerkingen: