zaterdag 17 mei 2014

Kievit vrijwel uitgestorven op akkerland Hoeksche Waard

 
Het is algemeen bekend dat de populaties kieviten en scholeksters gestaag dalen in Nederland met een gemiddelde van 5% per jaar. Uit gegevens van de weidevogelgroep van het Hoekschewaards Landschap blijkt echter datdeze achteruitgang in de Hoeksche Waard nog sterker is.

Al zeventien jaar worden de weide- en akkervogels actief beschermd in de Hoeksche Waard. De groep die zich hiermee bezig houdt bestaat uit ongeveer 15 personen. Gezamenlijk houden zij op ruim 1000 hectare akkerland de broedende vogels in de gaten. De nesten worden gezocht en beschermd bij werkzaamheden die op het land plaats vinden. Dit gebeurt in goede samenwerking met de boeren. Uit de grote hoeveelheid gegevens van de weidevogelgroep blijkt dat de achteruitgang van de kievit en scholekster niet te stoppen is. De laatste tien jaar is het aantal broedende kieviten met 90% in aantal gedaald in de Hoeksche Waard.
Het gevolg hiervan is dat kievit en scholekster in grote akkerlandgebieden of polders volledig is verdwenen.
“De nu nog broedende kieviten en scholeksters worden nog steeds met grote gedrevenheid beschermd, maar de moed zakt ons regelmatig in de schoenen”, vertelt Dick van Houwelingen, weidevogelbeschermer van het eerste uur en coördinator van de weidevogelgroep.
“De tijd dat we bij een boer vijfentwintig tot dertig nesten vonden en deze beschermden bij werkzaamheden is voorbij. Sommige van die boeren hebben geen één nest meer, anderen hooguit vijf op al hun akkerland. Vrijwel alle boeren die we benaderen zijn bereid om de nesten te beschermen, daar ligt het probleem niet. Het probleem zijn de gevaren waar een jonge kievit of scholekster (pul) mee geconfronteerd wordt, zoals de werkzaamheden op het land, voedselgebrek, slecht weer en roofdieren”.
De vraag dringt zich op waardoor de aantallen in de Hoeksche Waard veel sneller achteruit gaan dan in de rest van Nederland. Het zou een goede zaak zijn als hier meer onderzoek naar gedaan zou worden. Want weide- en akkervogels horen bij ons platteland en we willen toch ook dat onze kinderen en kleinkinderen hiervan kunnen genieten?

Geen opmerkingen: