zaterdag 25 januari 2014

Cursus oud schrift, ook wel paleografie genoemd


We zijn  allemaal weleens in de archieven gedoken, nieuwsgierig naar het nageslacht of een onderwerp dat om welke reden dan ook de interesse heeft gewekt. Keer op keer kom je dan in aanraking met documenten die door de archieven zorgvuldig zijn bewaard, maar die voor de leek bijna onleesbaar zijn, doordat ze in een ver verleden met de hand werden geschreven. Daarnaast is de taal die in de stukken gebruikt wordt ook niet van deze tijd, waardoor het vaak moeilijk is te begrijpen. Om in het vervolg teleurstelling te voorkomen geeft Leonard van Kessel komende maanden een cursus ‘oud schrift’, ook wel paleografie genoemd.

Voordat de cursus daadwerkelijk begint met paleografie, wordt de cursus begonnen met het doornemen van de documenten die men veel gebruikt in de genealogie; deze ‘herhaling’ is nodig om een ‘opfrissing’ te krijgen van de hobby genealogie en duurt één avond. Daarna wordt het oud-schrift uitgebreid gepresenteerd in 9 avonden. Zij die al een aantal jaren ervaring hebben in de genealogie en zich willen gaan bekwamen in het transcriberen van oude documenten, komen hier goed aan hun trekken. Wie al vaker onderzoek heeft gedaan in archieven, heeft ze waarschijnlijk al eens gezien: de vergeelde documenten met soms schitterende gekalligrafeerde teksten of juist vreemdsoortige onherkenbare kriebels en krullen. Het lezen van deze teksten kan een probleem worden waar genealogen mee worden geconfronteerd. Er komen in deze cursus tal van documenten ter sprake die u bij een archief bezoek wellicht links laat liggen, wanneer men het lezen van het oude schrift niet machtig is.


Het is belangrijk om te achterhalen wat er daadwerkelijk in de documenten staat beschreven. Niet alleen ‘het gekriebel’ moet de genealoog kunnen lezen, maar hij moet ook overweg kunnen met veel voorkomende afkortingen en interpuncties. Het interpreteren van de zinsbouw en het vertalen van de afkortingen zijn ook onderdeel van de cursus. Elke paleografische oefening wordt zoveel mogelijk ingeleid, zodat men over de aard van de tekst en de mogelijke transcriptieproblemen geïnformeerd wordt.

De cursus vindt plaats in Mookhoek (Hoeksche Waard) in de lentemaanden 2014, beginnend in de 3e of 4e week van februari. Voor meer informatie kun je je wenden tot:Leonard van Kessel - E-mail: leonard@paleografie.nl


Geen opmerkingen: