woensdag 17 december 2014

Vruchtbaar jaar voor plantenwerkgroep in 2014


Het veldseizoen voor de plantenwerkgroep zit erop.  Van april  tot oktober zijn leden van de werkgroep bezig geweest om zo'n dertig  km-hokken in de Hoeksche Waard te inventariseren  op wilde planten. De meeste terreinen werden door het jaar heen driemaal bezocht omdat tijdens een eenmalig bezoek vroege, of juist late soorten zouden worden gemist.
De resultaten van de inventarisaties worden in de eigen database opgeslagen, maar ze gaan ook naar FLORON, een landelijke organisatie voor floristisch onderzoek en naar de terreinbeheerders.  Zo leveren de gegevens van de werkgroep belangrijke informatie op over het voorkomen (en verandering) van soorten, waarop het beheer van de terreinen weer kan worden afgestemd.In goede km-hokken kunnen wel 200 verschillende plantensoorten worden aangetroffen. Dit zijn vaak km-hokken waarin zich verschillende biotopen bevinden zoals b.v. nat, droog, zand, klei, zoet en brak.  Hoe meer variëteit in de bodem, hoe diverser de plantengroei. In eenvormige biotopen worden desniettemin al gauw zo'n 100 soorten gevonden. In drie km-hokken in de Hoeksche Waard zijn (over all) inmiddels meer dan 300 plantensoorten gevonden. 
Het aantal soorten zegt overigens niet altijd iets over de waarde van de vegetatie in zo'n km hok. In een aantal Argusvlinderterreinen bijvoorbeeld is het aantal soorten kwantitatief niet groot, echter kwalitatief van hoog niveau door onder andere een grote verscheidenheid aan orchideeën en andere zeldzame planten.


Het (bijna) afgelopen jaar leverde maar liefst 17 nieuwe soorten voor de Hoeksche Waard op. Een greep hieruit: Kransgras ('s-Gravendeel), Paarse X Gele morgenster (de kruising !) ('s-Gravendeel), Moeraskartelblad (Piershil), Geelhartje (Oud-Beijerland), Blauwe zegge (Mijnsheerenland), Kransmuur (Klaaswaal), Bruin cypergras (Strijensas), Kaal breukkruid ('s-Gravendeel) en Slipbladkaardebol (Klaaswaal).

De plantenwerkgroep gaat met onverminderd enthousiasme weer aan de slag in 2015.
Belangstellenden zijn van harte welkom om eens mee te lopen. Plantenkennis niet nodig. 

1 opmerking:

Blogger zei

If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you must watch this video
right away...

(VIDEO) Get your ex CRAWLING back to you...?